by CENTI CENTI

Follow-up la Evenimentul macroregional

Ziua Porţilor Deschise

IMM-URILE DIN TRANSILVANIA MAI APROAPE DE INOVARE

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, alături de USAMV Cluj-Napoca, împreună cu SC IPA CIFATT Craiova, SC IPA Sucursala Galaţi şi în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti au organizat în data de 7 iulie 2011 evenimentul macroregional “Ziua Porţilor Deschise – IMM-urile din Transilvania mai aproape de inovare”, organizat în cadrul proiectului “Diffusion of services supporting innovation capacity of SMEs through communication, understanding and cooperation”ASSISTANT, cofinanţat de Comisia Europeană.

Evenimentul, care a constituit un cadru propice de întâlniri între diferiţi furnizori de servicii, inventatori şi IMM-uri inovative din Transilvania, s-a desfăşurat între orele 900 – 1730 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări pentru Biodiversitate.

Ziua Porţilor Deschise – IMM-urile din Transilvania mai aproape de inovare s-a adresat cu preponderenţă IMM-urilor inovative, entităţilor care oferă servicii pentru acestea, inventatorilor, precum şi diferitelor instituţii de cercetare-dezvoltare-inovare situate în Transilvania (Macroregiunea 1 de dezvoltare a României) şi a fost conceput, ca structură, cu desfăşurare simultană pe două planuri.

Primul plan s-a materializat printr-un workshop în care au fost realizate prezentări de servicii adresate IMM-urilor de către entităţi de transfer tehnologic, precum şi exemple de bună practică din partea IMM-urilor cu caracter inovativ. Lucrările workshopului au fost deschise de către Prof.Univ.Dr. Doru Pamfil, Rectorul USAMV Cluj-Napoca.

Cel de-al doilea plan al evenimentului a vizat organizarea unei expoziţii cu standuri de produse şi servicii aparţinând  CENTI, IPA Craiova şi IPA Galaţi (cei 3 parteneri din proiectul ASSISTANT), altor entităţi regionale de transfer tehnologic şi câtorva IMM-uri cu caracter inovativ.

Scopul final al evenimentului a fost creerea unor legături stabile între furnizorii de servicii şi IMM-uri, prezentarea unor IMM-uri potenţial beneficiare ale serviciilor, dar şi a unor exemple de bune practici din domeniul inovării, în acest mod promovându-se o atitudine pozitivă, flexibilă şi deschisă faţă de inovare şi inventică a mediului de afaceri.


Prezentări:


[nggallery id=8]