Acronim: RECPIN

Parteneriat format din :
Coordonator de proiect: Universitatea Transilvania din Brasov, Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ITA PRO-ENERG
Partener 1: Universitatea Politehnica Bucuresti, Incubatorul tehnologic de Afaceri ITA CPRU
Partener 2: Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Incubatorul Tehnologic si de Afaceri ITA-UAV
Partener 3: INCDO-INOE 2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

Finantare: Buget de Stat – Ministerul Educatiei di Cercetarii, Programul : „CAPACITATI”
Valoarea proiectului (include alte surse atrase): 600 000 lei
Valoarea subcontractului (sursa-buget de stat): 110 000 lei
Nr. contract: 192CPII / 2008
Data inceperii proiectului: 10 septembrie 2008
Durata proiectului: 24 luni

Obiective generale:

 • Evaluarea potentialului inovativ al institutelor de cercetare, al universitatilor din UE si Romania si al firmelor din industria creativa
 • Elaborarea metodologiei de stimulare a capacitatii creative a firmelor din industria creativa
 • Elaborarea metodologiei de constientizare privind dreptul de proprietate intelectuala
 • Realizarea unei retele nationale de centre de stimulare a capacitatii creative si de promovare a dreptului de proprietate intelectuala
 • Implementarea metodologiilor la nivel national
 • Conectarea la retele de cercetare nationale si internationale si diseminarea rezultatelor obtinute
 • Conectarea la retele internationale de stimulare a capacitatii creative si promovare a dreptului de proprietate intelectuala
 • Elaborarea unor programe analitice de studiu la nivelul pregatirii tehnice universitare, pentru studentii din anii terminali, masteranzi sau doctoranzi prin Scoala doctorala, prin care sa se promoveze spiritul creativ, legislatia in vigoare, posbilitatile de promovare in domeniul creatiei tehnice inovative

Obiective specifice:

 • Obtinerea, prelucrarea si analiza rezultatelor obtinute din studiile efectuate
 • Formularea de ipoteze de lucru pentru intocmirea metodologiilor
 • Elaborarea metodologiilor
 • Realizarea unei retele nationale de centre de stimulare a capacitatii creative si de promovare a dreptului de proprietate intelectuala
 • Implementarea si verificarea validitatii acestora pe esantioane de universitati, institute de cercetare si IMMuri inovative
 • Centralizarea si optimizarea rezultatelor obtinute
 • Realizarea unei baze de date cu IMMuri inovative, institute de cercetare si universitati
 • Analiza impactului tehnico-economic si social privind efectele implementarii metodologiilor la nivel national
 • Stimularea agentului economic, a unitatilor de cercetare si de invatamant de a detine si utiliza drepturile de proprietate intelectuala
 • Elaborarea unui ghid de buna practica pentru metodologii, valabil la nivel national
 • Diseminarea rezultatelor cercetarii

Rezultate estimate:

 • Metodologie de stimulare a capacitatii inovative
 • Ghid de buna practica a metodologiei de stimulare a capacitatii inovative
 • Metodologie de constientizare privind dreptul de proprietate intelectuala
 • Ghid de buna practica a metodologiei de constientizare privind dreptul de proprietate intelectuala
 • Cereri de brevete de inventie depuse la OSIM
 • Baza de date cu unitati din industria creativa
 • Articole publicate in reviste de specialitate