Misiunea noastră:

promovarea şi valorificarea rezultatelor CD (tehnologii, metode, instalaţii, brevete etc.) prin transfer de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de înalt nivel către mediul economic precum şi sprijinirea mediului de afaceri în scopul creşterii, la nivelul Macroregiunii RO1, a competitivităţii economice, a gradului de inovare şi a nivelului de retehnologizare / transfer de tehnologii avansate.

Obiective

Obiectiv general

Promovarea şi valorificarea rezultatelor cercetării din INCD-INOE2000, în principal, şi din institutele de cercetare din Macroregiunea RO1, în general, în paralel cu furnizarea de servicii de afaceri şi inovare eficiente şi de înaltă calitate pentru mediul economic din Macroregiunea RO1, în scopul creşterii competitivităţii şi capacităţii de inovare a acestuia.

Obiective pe termen scurt si mediu

 • Creşterea performanţei activităţilor INCD-INOE2000, prin promovarea şi valorificarea rezultatelor cercetării în mediul economic naţional şi internaţional;
 • Furnizarea de servicii suport în afaceri şi inovare pentru mediul economic din Macroregiunea RO1, în special pentru IMM-urile şi clusterele active în domeniile CENTI, în scopul creşterii competitivităţii economice, gradului de inovare şi al retehnologizării / transferului de tehnologii avansate;
 • Furnizarea de servicii de C-D pentru IMM-uri, cu scopul realizării de produse şi furnizării de servicii cu cerere pe piaţă şi care conduc la creşterea cifrei de afaceri;
 • Sprijinirea IMM-urilor în identificarea de potenţiali parteneri de afaceri din ţară şi străinătate şi a unor posibili investitori prin a) accesul la baze de date internaţionale; b) participarea la evenimente de brokeraj internaţional şi misiuni economice;
 • Creşterea capacităţii de comercializare a rezultatelor inovării la nivelul IMM-urilor, prin stimularea şi conştientizarea exploatării drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Realizarea de parteneriate care să faciliteze contactul între colective de cercetare/colective universitare şi IMM-uri din domeniile de activitate ale CENTI, în scopul participării la propuneri de proiecte cu finanţare naţională, europeană şi internaţională;
 • Asigurarea de asistenţă specializată la elaborarea de către IMM-uri a propunerilor de proiecte pentru IMM-uri, în cadrul programelor de finanţare naţională şi europeană;
 • Furnizarea de informaţii către IMM-urile din Macroregiunea RO1 în legătură cu politici, programe, legislaţie comunitară şi oportunităţi de afaceri;
 • Organizarea de evenimente (workshopuri, conferinţe) pe teme legate de informaţii comunitare, participare la competiţii de proiecte europene, inovare, proprietate intelectuală;
 • Perfecţionarea profesională a personalului CENTI, prin participarea la cursuri şi traininguri de specialitate, în vederea furnizării de către aceştia de servicii profesionale de consultanţă de înaltă calitate.

Obiective pe termen lung

 • Creşterea vizibilităţii, prestigiului şi sustenabilităţii INCD-INOE2000, prin:
  • promovarea şi valorificarea rezultatelor CD (tehnologii, metode, instalaţii, brevete ş.a.) în mediul economic cu potenţial inovativ;
  • orientarea activităţilor de C-D spre activităţi care oferă rezultate cu relevanţă economică prin identificarea nevoilor reale ale pieţei.
 • Creşterea nivelului de competitivitate şi al gradului de inovare al IMM-urilor din Macroregiunea RO1 la nivelul existent în ţările avansate din UE, prin:
  • furnizarea de servicii specializate de consultanţă în afaceri şi inovare, eficiente şi de înaltă calitate;
  • asigurarea transferului de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice de înalt nivel dinspre mediul academic şi de cercetare către acestea;
  • dezvoltarea de instrumente şi metode de creştere a competitivităţii.
 • Susţinerea activă a dezvoltării regionale, prin stimularea iniţierii şi formării de clustere inovative, în conformitate cu potenţialul existent la nivelul Macroregiunii RO1.
 • Implementarea sistemului de responsabilitate socială în rândurile IMM-urilor din Macroregiunea RO1, cu promovarea Sistemului de Management Integrat, care presupune: Sistem de management al calităţii, sănătate şi securitate în muncă şi Managementul mediului.

Domenii de activitate

 • Bioeconomie
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Sănătate

Structura organizatorică

Structura organizatorică a Centrului de Transfer Tehnologic CENTI este următoarea:

 • Compartiment Proiecte – Programe naţionale şi internaţionale 
 • Compartiment Servicii pentru IMM-uri 
 • Compartiment Proprietate Intelectuală 

Servicii

OFERTA DE SERVICII a Centrului de Transfer Tehnologic CENTI

CENTI stă la dispoziţia mediului de afaceri din Transilvania cu următoarea gamă de servicii integrate:

 • Identificare potenţiali parteneri de afaceri şi cooperare tehnologică;
 • Evaluare nivel şi capacitate tehnologică;
 • Evaluare capacitate management de inovare;
 • Servicii destinate impulsionării inovării, tehnologiilor avansate şi transferului tehnologic;
 • Servicii de CD şi asistenţă pentru IMM-uri în domeniul transferului tehnologic şi al inovării;
 • Consultanţă în vederea accesării de fonduri naţionale şi europene;
 • Sprijin în formarea de consorţii între universităţi, institute de cercetare şi IMM-uri, în vederea realizării de propuneri de proiecte pe fonduri naţionale şi europene;
 • Asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor de finanţare naţională şi europeană;
 • Sprijinire firme în vederea participării în misiuni economice sau evenimente internaţionale de brokeraj;
 • Consultanţă privind exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Sprijin în constituirea şi funcţionarea de clustere regionale;
 • Organizare evenimente pe tematici de interes comunitar (finanţări, inovare, proprietate intelectuală etc.);
 • Informare periodică cu privire la oportunităţi de afaceri şi tehnologice, evenimente, conferinţe, call-uri pe proiecte etc. în ţară şi în Europa.