Acronim: ANEVCORED

Parteneriat format din:
Conducator de proiect: Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje – Centrul de Informare Tehnologica CIT-IRECSON Bucuresti
Partener 1: Institutul de Economie Nationala IEN Bucuresti
Partener 2: Academia de Stiinte Economice ASE Bucuresti
Partener 3: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare ARoTT Craiova
Partener 4: INCDO-INOE 2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica – Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca
Partener 5: INCD Sudura si Incercari de Materiale – Centrul de Transfer Tehnologic CENTA-ISIM Timisoara
Partener 6: INCD Delta Dunarii – Centrul de Informare Tehnologica Tulcea
Partener 7: INCDIE ICPE CA – Incubatorul tehnologic si de Afaceri ICPE-ITA Bucuresti
Partener 8: Institutul de Proiectari pentru Automatizari SC IPA SA Bucuresti
Partener 9: ECONOMIX NEWS Bucuresti

Finantare: Buget de Stat – Ministerul EducaÅ£iei ÅŸi Cercetării, PNCDI2, Programul Parteneriate in domeniile prioritare
Valoarea proiectului (include alte surse atrase): 2 207 954 lei
Valoarea subcontractului (sursa-buget de stat): 200 000 lei
Data inceperii proiectului: 01 octombrie 2008
Durata proiectului: 36 luni

Obiective generale

 • Cresterea nivelului tehnic si calitativ in determinarile cantitative si calitative ale parametrilor asociati competitivitatii
 • Cresterea gradului de acuratete si precizie, la costuri mici, a determinarilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivitatii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software
 • Analiza socio-economica comparativa a regiunilor de dezvoltare
 • Fundamentarea strategiilor si politicilor de dezvoltare durabila la nivelul administratiei judetelor si la nivelul agentiilor de dezvoltare regionala prin accesul la cifre, date si informatii despre competitivitatea judetelor, culese, prelucrate si analizate
 • Dezvoltarea aptitudinilor de management ale Autoritatilor Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor si Agentiilor de Dezvoltare Regionala (ADR), modelul avand asociat si un sistem de solutii pentru imbunatatirea activitatilor si fundamentarea deciziilor in vederea cresterii competitivitatii la nivel local si regional
 • Cresterea gradului de cunoastere a reprezentantilor ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, Camerelor de Comert si Industrie Judetene (CCIJ) privind „Competitivitatea la nivel regional si modalitati de imbunatatire a acesteia”
 • Stabilirea cadrului relational pentru integrarea factorilor si dinamica economiei bazate pe cunostere in determinarea viabilitatii mediului economic pe baza modelului de analiza si evaluare a competitivitatii regionale
 • Definirea unui mecanism pentru cresterea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare prin distribuirea eficienta a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum prin exploatarea resurselor judetene in functie de nevoile reale de competitivitate la nivel local
 • Fundamentarea cererilor de finantare pentru atragerea fondurilor europene in vederea implementarii planurilor de dezvoltare durabila la nivel regional si judetean

Obiective specifice

 • Elaborarea modelului conceptual pentru analiza si evaluarea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare
 • Stabilirea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare
 • Realizarea sistemului integrat pentru analiza si evaluarea competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare
 • Validarea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare si asigurarea protectiei intelectuale

Rezultate estimate:

 • Model pentru analiza si evaluarea competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare
 • Metoda de interogare, analiza si validare a modelului care face obiectul proiectului
 • Aplicatie software asociata modelului
 • Portal tip ‚help-desk’ pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor, pentru Agentii de Dezvoltare regionale (ADR) si pentru alte institutii publice cu rol de coordonare la nivel judetean
 • Publicatie cu titlul ‚Anuarul Competitivitatii Regionale’
 • Suport de curs ‚Competitivitatea la nivel regional si modalitati de crestere a acesteia’
 • Ghid de buna practica pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judetean, Camere de Comert si Industrie, in vederea cresterii competitivitatii locale si regionale