Acronim: BISNet Transylvania

Parteneri

Coordonator proiect (P1): ADR Nord-Vest
Partener P2: ADR Centru
Partener P3: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
Partener P4: Universitatea Transilvania din Brasov
Partener P5: INCDO INOE 2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic CENTI
Partener P6: Incubatorul de Afaceri INCDIE ICPE-CA Sfantu Gheorghe
Partener P7: Banca Transilvania, prin Clubul Intreprinzatorului Roman

Valoarea totala a proiectului: 1.014.605 Euro

Data inceperii: 01 ianuarie 2011
Durata de implementare:
24 luni

Grupuri tinta/ beneficiari finali: IMM-urile, companiile mari si asociatiile antreprenoriale si sectoriale, precum si institutiile de cercetare si transfer tehnologic din regiunea Transilvania.

Obiective specifice

 • furnizarea si dezvoltarea serviciilor de consiliere a entitatilor din infrastructura de ITT si a intreprinderilor mici si mijlocii
 • cunoasterea mai buna a nevoilormediului de afaceri regional prin studiile de piata si analizele intreprinse
 • dezvoltarea de conexiuni intermediul de cercetare si sectorul antreprenorial
 • absorbtia si difuzarea rezultatelor activitatii de C&D inmediul socio-economic
 • promovarea produselor, serviciilor si a transferului tehnologic
 • promovarea valorificarii proprietatii intelectuale in conditiile economiei de piata, inclusiv prin accesul la programele comunitare destinate sectorului
 • dezvoltarea unor standarde de servicii
 • dezvoltarea de proiecte canalizate pe oportunitati regionale

Activitati

 • oferirea de informatii IMM-urilor  in legatura cu:
  • oportunitati de afaceri in Europa
  • asistenta personalizata pentru identificarea de parteneri de afaceri in functie de nevoile intreprinderilor
  • promovarea politicilor si a initiativelor legislative ale UE privind practicile si politicile comerciale
  • seminarii destinate IMM-urilor pe teme legate de informatie europeana, management, marketing, achizitii publice etc.
 • servicii destinate impulsionarii inovarii, tehnologiilor avansate si transferului      tehnologic:
  • diseminarea informatiei europene privind CDI
  • diseminarea si valorificarea rezultatelor obtinute din cercetare
  • servicii de brokeraj pentru asigurarea transferului tehnologic si pentru facilitarea legaturilor intre agentii economici implicati in activitati inovative
  • servicii legate de dreptul de proprietate intelectuala
  • audite tehnologice
  • analize si studii de piata privind nevoile de inovare ale intreprinderilor
  • seminarii pe teme de inovare
 • servicii care sa incurajeze participarea IMM-urilor la programele de CDI ale UE:
  • accesul la informatie
  • programe active in domeniu
  • asistenta la elaborarea propunerilor de proiecte
  • facilitarea identificarii partenerilor potriviti pentru propunerile de proiecte
  • seminarii privind accesul la finantare, intocmirea de propuneri de proiecte, mangement de proiect, comunicare si parteneriat, evaluarea implementarii etc.
 • servicii de management intern al retelei si legatura cu retelele europene:
  • servicii de signposting, cu actori locali, regionali, nationali si europeni
  • participarea si organizarea de evenimente transnationale
  • coordonarea activitatilor interne si racordarea la activitatile retelei mama: Europe Enterprise Network
  • stagii internationale pentru transfer de bune practici