Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest (ADR Nord-Vest) împreună cu INCDO-INOE2000, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic – CENTI, au organizat ieri, 5 aprilie 2012, orele 10:00, în incinta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, Sala 20, evenimentul intitulat:

 Atelier de lucru pentru constituirea clusterului TREC

Evenimentul a fost organizat în cadrul Sub-proiectului TREC – Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei Regenerabile şi finanţat prin proiectul SMART+ din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC.

În cadrul întâlnirii de ieri, au fost dezbătute propunerile de Statut şi Regulament de Organizare şi Funcţionare al clusterului, au fost identificate o parte din nevoile membrilor, precum şi propunerile de dezvoltare ulterioară.

Viitorii parteneri au convenit asupra structurii pe baza căreia va funcţiona clusterul, decizia fiind de asociere fără personalitate juridică în primul an de funcţionare, pe durata proiectului TREC.

Totodată a fost semnat şi Acordul de Asociere al membrilor fondatori ai clusterului TREC. Astfel, cei 30 de reprezentanţi ai diferitelor organizaţii (firme, regii autonome, instituţii publice, universităţi şi institute de cercetare) au convenit să devină membrii fondatori ai primei asocieri de tip cluster în domeniul energiei regenerabile din Transilvania de Nord!

În program a fost inclusă şi o sesiune dedicată unor oportunităţi recente de finanţare.

Sub-proiectul TREC are ca scop transferul de bune practici în domeniul constituirii de structuri asociative de tip cluster şi asigură un flux de informaţii din domeniul energiilor regenerabile, prin angrenarea unor organizaţii interesate din regiunile partenere ale celor 3 ţări implicate: România, Grecia şi, respectiv, Germania. Se urmăreşte astfel întărirea colaborării dintre IMM-uri, universităţi, institute de cercetare, autorităţi locale şi alte instituţii care oferă servicii conexe în domeniul energiei regenerabile, în vederea obţinerii de beneficii comune economice, sociale si de dezvoltare regională.

TREC este implementat sub coordonarea ADR Nord-Vest alături de alţi patru parteneri: ICIA Cluj-Napoca prin Centrul de Transfer Tehnologic CENTI din România, Institutul pentru Aplicaţii şi Tehnologii în Carburanţi Solizi şi Societatea de Management al Deşeurilor din Regiunea Macedonia de Vest, Grecia şi Centrul German de Cercetări în Biomasă DBFZ din Regiunea Saxonia, Germania.