Data inceperii: 01.06.2006
Data finalizarii: 15.11.2007

Finantare: Bugetul proiectului: 500 000 lei, din care Buget – Ministerul Educatiei si Cercetarii – Program INFRATECH: 350 000 lei; Cofinantare: 150 000 lei

Nr. Contract: 307 / 2006

Obiectiv general:
Transferul tehnologic a 4 tehnologii recuperative si de protectie a mediului:

 1. Tehnologia de obtinere a cuprului de inalta puritate din deseuri solide cu continut ridicat de cupru
 2. Tehnologia de recuperare a ionilor de cupru din solutii diluate, care nu pot fi deversate in mediul inconjurator inainte de prelucrarea lor prealabila, in vederea indepartarii ionilor respectivi
 3. Tehnologia de recuperare a ionilor de argint din solutii diluate ce nu pot fi deversate in mediul inconjurator inainte de prelucrarea lor prealabila
 4. Tehnologia de transformare a namolurilor galvanice in deseuri nepericuloase. Potentialul toxic ridicat al namolurilor galvanice le face improprii deversarii directe si depozitarii ca atare in mediul inconjurator.

Obiective specifice:

1.PREGATIREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

 • Evaluarea tehnologiilor de transferat
 • Realizare achizitii
 • Pregatire spatiu tehnologic
 • Centralizare reglementari legale in domeniul protectiei mediului
 • Contactare potentiali parteneri de afaceri

2. REALIZAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

 • Realizare achizitii
 • Realizare instalatii
 • Obtinere avize, autorizatii
 • Punere in functiune
 • Realizare „serie zero”
 • Contractare cu partenerii de afaceri
 • Actiuni promotionale in presa, pliante, fise
 • Studiu de impact de mediu
 • Selectie modalitate de protejare a proprietatii industriale

Rezultate:

 1. Transferul tehnologic a 4 tehnologii recuperative si de protectie a mediului catre o asociatie in participatiune din judetul Timis
 2. Tehnologiile transferate reflecta rezultatele cercetarii romanesti, care sunt transferate unei asociatii in participatiune formata din firme private care doresc sa-si dezvolte afacerile, prin utilizarea unor tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului
 3. Tehnologiile transferate prezinta urmatoarele avantaje:
 • catozii de cupru electrolitic vor putea fi achizitionati la un pret mai mic fata de cel solicitat de importatori, in prezent neexistand un producator autohton
 • recuperarea ionilor de cupru si argint din solutiile diluate va avea ca efect, pe de o parte, denocivizarea apelor uzate si, pe de alta parte, posibilitatea revalorificarii unor materiale relativ scumpe
 • managementul deseurilor solide (namoluri de galvanizare) va asigura valorificarea namolurilor toxice rezultate in halele de galvanizare