Trans-national Renewable Energy Cluster (TREC)

(Cluster Trans-national pe Energii Regenerabile)

Proiect cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin programul INTERREG IVC, proiectul SMART+

Parteneri:

  1. Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest ADR NV – Coordonator;
  2. Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic CENTI – partener P1;
  3. Centrul de Cercetari si Tehnologii / Institutul pentru Aplicatii si Tehnologii in Carburanti Solizi, CERTH/ISFTA, regiunea Macedonia de Vest, Grecia – partener P2;
  4. Societatea de Management al Deseurilor din regiunea Macedonia de Vest, DIADYMA SA, Grecia – partener P3;
  5. Centrul German de Cercetari in Biomasa DBFZ, regiunea Saxonia, Germania – partener P4.

Valoarea totala a proiectului: 216.951,75 €

Obiective

Creerea clusterului trans-national pe energii regenerabile (TREC), prin infiintarea a doua  clustere regionale in judetul Cluj (Romania) si, respectiv, in regiunea Macedonia de Vest (Grecia), beneficiind de membrii si bunele practici transferate de  catre clusterele si retelele de energie regenereabila existente deja in regiunea Saxonia (Germania).

Proiectul promoveaza colaborarea si cooperarea intre IMM-uri, institutii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare si autoritatile locale in cadrul viitorului cluster trans-national TREC precum si cresterea competitivitatii IMM-urilor, prin integrarea lor in TREC. Transferul de cunostinte privind  metodele de a motiva IMM-urile sa se alature cluster-ului reprezinta un scop esential al proiectului, impreuna cu cresterea gradului de constientizare al avantajelor competitive pentru partenerii din clusterul trans-national. Partenerii  din Europa de Est ai proiectului vor obtine competente si know-how in managementul clusterului, prin identificarea si transferul de bune practici de la  partenerul german DBFZ.

Dezvoltarea ulterioara a cluster-ului este indeplinita prin elaborarea comuna a unei strategii de dezvoltare si a unui Plan de Actiune concret, prin sinergia IMM-urilor in functie de necesitati, activitati de relationare intre partenerii proiectului dar si intre membrii cluster-ului, sprijinirea intiativelor legate de  energie prin identificarea ulterioara a oportunitatilor de finantare si prin implicarea si angajamentul autoritatilor locale si regionale pentru asimilarea politicilor in domeniul energiilor regenerabile.

Proiectul ofera beneficii regionale la nivel de mediu, economie si in domeniul social, printre care:

  • dezvolta sistemul inovativ si creste competitivitatea regiunilor implicate in proiect;
  • sustine cercetarea in domeniul energiei regenerabile si stimuleaza utilizarea multifunctionala si durabila a acesteia;
  • promoveaza sursele regionale de biomasa si dezvoltarea, cooperarea si integrarea regiunilor reprezentate de cluster in domeniul activitatilor legate de resursele de energie alternativa si comercializarea inovatiei.

Prin obiectivele propuse, clusterul trans-national TREC are potentialul de a deveni un Grup European de Cooperare Teritoriala (EGTC).

Activitati prevazute:

Activitatea 1 (Mai – Iunie 2011)

Componenta manageriala si administrativa

Organizare interna si o intalnire locala lunara pe fiecare partener, cu referire la: planul de actiune, atribuirea sarcinilor, coordonare, actualizari, monitorizarea planului de actiune, rezultatele implementarii interregionale, alte probleme care pot interveni.

Corespondenta intre parteneri si cu partenerul SMART+ din propria regiune.

Configurarea PMU (Project Management Unit).

Activitati individuale legate de proiect: intocmirea pontajelor lunare, evidenta activitatilor si realizarilor, evidenta financiara lunara pentru activitatile proiectului. Indeplinirea procedurilor de achizitie, printarea banner-elor etc.

Componenta de implementare

Partenerii vor incepe procesul de elaborare a Studiului Comun despre Energia Regenerabila prin colectarea informatiilor despre actorii regionali importanti din domeniul energiei regionale, despre potentialul existent in fiecare regiune a proiectului, identificarea si sublinierea practicilor bune referitoare la clusteri si referitoare la inovarea si tehnologia CDI in IMM-uri. Datorita substratului diferit, partenerii se vor completa reciproc in elaborarea studiului si vor beneficia reciproc de cunostintele fiecaruia. Dezvoltarea unei baze de date comune despre IMM-uri, companii mari, universitati, autoritati locale vizate ca membri ai clusterului trans-national TREC. Participarea tuturor partenerilor la Workshopul general SMART+ la Kozani, urmat de evenimentul de lansare a proiectului TREC.

Componenta de diseminare

Diseminarea rezultatelor proiectului si a activitatilor sale prin propriile canale de promovare, incluzand intalniri si participari la conferinte tematice; abordarea interregionala si sublinierea rezultatelor.

Activitatea 2 (Iulie – Decembrie 2011)

Componenta manageriala si administrativa

Elaborarea comuna a Primului Raport Interimar, auditat. Reuniuni interne de proiect pentru coordonare, actualizari, monitorizarea conform planului de actiune, rezultatele implementarii regionale, alte probleme care pot interveni. Activitati individuale legate de proiect: intocmirea pontajelor lunare, evidenta activitatilor si realizarilor, evidenta financiara lunara pentru activitatile proiectului. Corespondenta dintre partenerii SMART+ din propria regiune.

Componenta de implementare

Continuarea elaborarii Studiului Comun despre Energie, care va fi finalizat in aceasta perioada. Partenerul DBFZ organizeaza Primul Eveniment Interregional la Leipzig, care va cuprinde: •Workshop de 1 zi, cu urmatoarea agenda: crearea cluster-ului TREC; dezvoltare si management, cu prezentarea a  doua dintre cele mai bune practici cu caracter inovativ si a unor clustere si retele de bio-energie. •Vizita de studiu la infrastructurile de cercetare si de transfer tehnologic ale DBFZ. Schimbul de bune practici prin intalnirea cu reprezentanti ai clusterelor si firmelor care aciveaza in domeniul energiei. •Elaborarea comuna a Statutului TREC, acord de cooperare, functionare si reguli ale organizatiei, cu sublinierea componentei interregionale.

In fiecare regiune partenera, Primul Eveniment Regional va fi organizat atunci cand proiectul va fi prezentat in mod direct partilor regionale interesate. Scopul organizarii evenimentului in judetul Cluj si in regiunea Macedonia de Vest consta in sublinierea avantajelor de a atrage membrii si diseminarea bunelor practici din regiuna Saxonia, in timp ce in Leipzig se va organiza un workshop despre conectarea efectiva a clusterelor regionale de energie existente .

Componenta de diseminare

Campanie activa de diseminare pentru atragerea de noi membri in cluster

Activitatea 3 (Ianuarie – Iunie 2012)

Componenta manageriala si administrativa

Elaborarea comuna a celui de-al Doilea Raport Interimar, auditat. Reuniuni interne de proiect pentru coordonare si monitorizare. Activitati individuale legate de proiect: intocmirea pontajelor lunare, evidenta activitatilor si realizarilor, evidenta financiara lunara pentru activitatile proiectului. Contactarea expertilor externi pe energie regenerabila. Corespondenta dintre partenerii SMART+ din propria regiune.

Componenta de implementare

Elaborarea comuna a Strategiei de Dezvoltare TREC. Partenerii ADR NV si ICIA-CENTI organizeaza impreuna al Doilea Eveniment Interregional la Cluj-Napoca. Agenda evenimentului va cuprinde: •Workshop de 1 zi, cu participarea unor reprezentanti ai partilor interesate in creearea clusterului TREC si a partenerilor din  proiect. Partenerii impartasesc experienta in domeniul energiei, prezinta avantajele participarii in cluster conform principiilor TREC, se intalnesc si fac schimb de cunostinte cu participantii.• Schimb de experienta la sediul ICIA si vizita de studiu privind energia regenerabila la o Universitate din Cluj-Napoca.

Al Doilea Eveniment Regional, care va fi organizat in fiecare regiune, urmareste: •consolidarea clusterului TREC; •identificarea subgrupelor de teme despre energie; •schimbul de profile de cooperare intre perteneri pentru identificarea cooperarilor in domeniul afacerilor, tehnologiei sau cercetare. Cooperarea cu retele existente de sprijinul al afacerilor, precum Enterprise Europe Network constituie un avantaj.

Participare la workshopul SMART+ in Cracovia, Polonia.

Componenta de diseminare

Campanie activa de diseminare pentru membrii cluster-ului, viznd partile interesate la nivel regional. Pregatirea si tiparirea circularei TREC, promovarea membrilor existenti.

Activitatea 4 (Iulie 2012– Aprilie 2013)

Componenta manageriala si administrativa

Elaborarea celui de-al 3-lea Raport Interimar, auditat. Reuniuni interne de proiect pentru coordonare si monitorizare. Activitati individuale legate de proiect: intocmirea pontajelor lunare, evidenta activitatilor si realizarilor, evidenta financiara lunara pentru activitatile proiectului. Contractarea expertilor externi la Cluj. Corespondenta dintre partenerii SMART+ din propria regiune. Elaborarea comuna a Raportului Final, auditare si aprobare.

Componenta de implementare

Organizarea Celui de-al 3-lea Eveniment Regional in fiecare regiune partenera privind definitivarea strategiei cluster-ului, masuri concrete bazate pe necesitati reale pentru Planul de Actiune TREC, cross-linking cu contactele de la intalnirile interregionale anterioare si alte initiative privind energia. Identificarea de propuneri de proiect viitoare, prezentarea de posibilitati ulterioare de finantare pentru activitatile clusterului. Sustinerea de prezentari in diferite regiuni de catre reprezentatul clusterului. Elaborarea comuna a Planului de Actiune TREC, bazat pe recomandarile formulate in Studiul Comun despre Energie. Feed-back de la membrii cluster-ului, validari si propuneri din intalnirile regionale anterioare, corespondenta interregionala anterioara si intalniri. Includerea in Planul  de Actiune a unor masuri concrete pentru ca TREC sa devina un Grup European de Cooperare Teritoriala (ETCG).

Partenerii CERTH/ISFTA si DIADYMA organizeaza al 3-lea eveniment Interregional in Ptolemais, cu urmatoarea agenda: •Workshop de 1 zi, destinat schimbului de experienta intre parteneri in domeniul energiei, definitivarii Planului de Actiune si identificarii unei scheme ulterioare de cooperare. •Vizita de studiu privind biomasa.

Organizarea celui de-al 4-lea Eveniment Regional in fiecare regiune partenera, cu exceptia partenerului din Leipzig,  pentru asimilarea Planului de Actiune, care are urmatoarele scopuri:•asigurarea durabilitatii si a managementului inovarii; masuri concrete si propuneri de proiecte interregionale; implicarea autoritatilor publice locale in cluster.

Componenta de diseminare

Campanie activa de diseminare privind atragerea de membri in cluster, promovarea rezultatelor proiectului, cu contributii la dezvoltarea regionala. Elaborarea unui pliant TREC pentru promovarea internationala a clusterului.