by CENTI CENTI

Centrul de Transfer Tehnologic (CENTI), din cadrul ICIA – Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca are deosebita onoare de a vă invita să luaţi parte la panelul nr. 3 organizat în cadrul activităților proiectului RO-SMEP- Panels – a two way comunication RO-EU, având tema:

”Consultare pentru IMM-uri privind valorificarea brevetelor”

Ce înseamnă “valorificarea brevetelor”?
În acest context, valorificarea brevetelor reprezintă exploatarea acestora, respectiv vânzarea, acordarea licentelor, folosirea altor metode și transformarea lor în bunuri și servicii noi.

Care este contextul politicii europene?
Comisia Europeana a publicat pe 6 octombrie 2010 Comunicarea „O Uniune a Inovarii” în care este evidențiată strategia pe termen mediu privind inovarea în spațiul european (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs).
Uniunea Inovarii propune un ansamblu de acțiuni cu scopul de a contribui la crearea de condiții mai bune pentru inovare în Europa, cu termene de implementare corespunzatoare.
Una dintre acțiuni (nr 22) vizeaza potențialul de inovare neexploatat, reprezentat de brevete neutilizate. Comisia examinează în prezent posibilitatea îmbunătățirii procesului de exploatare/valorificare economică a brevetelor.
Consiliul European agreează această inițiativă și a invitat Comisia să “examineze opțiunile pentru instituirea unui instrument de valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel european, în special pentru a facilita accesul IMM-urilor la piața informațiilor inovatoare și să raporteze Consiliului până la finalul anului 2011”.
Cu scopul de a colecta informații despre situația prezentă privind valorificarea brevetelor și de a vedea dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o intervenție publică, Comisia a decis:
– Constituirea unui grup de experți care să evalueze oportunitatea și fezabilitatea opțiunilor (ne-exclusive) privind un instrument al Uniunii Europene pentru valorificarea patentelor. Detalii despre grupul de experți
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detailGroup.cfm?groupID=2644
– Lansarea studiului “Crearea unei piețe financiare pentru Drepturile de Proprietate Intelectuala in Europa”: (http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4220&lang=en&tpa=0&displayType=fo&fosubtype=t&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dt%26tpa%3D0%26period%3D2010%26month%3D%26page%3D1)

De ce acest chestionar?
Comisia este interesată de informații privind tranzacțiile cu brevete (vanzari si achizitii, licente) pentru a vedea dacă promovarea acestor tranzacții ar fi benefice pentru inovare în cadrul IMM-urilor iar în acest caz, care ar fi cel mai eficace mijloc de promovare.
Comisia dorește să afle dacă IMM-urile care dețin brevete întâmpină dificultăți în exploatarea lor comercială și dacă tranzacțiile cu brevete sunt prea costisitoare / complexe pentru a fi accesibile, ceea ce ar avea ca urmare limitarea exploatării comerciale a brevetelor existente de către IMM-urile capabile și dispuse pentru astfel de tranzacții.
Comisia a colectat până în prezent date asemanatoare privind valorificarea brevetelor în marile companii.

De ce este interesant să oferiți aceste informații Comisiei Europene?
Completarea acestui chestionar sprijină Comisia Europeana în proiectarea unor acțiuni optime de valorificare a brevetelor, de care vor beneficia ulterior IMM-urile în mod direct.
IMM-urile sunt grupul-țintă principal al posibilelor acțiuni de valorificare a brevetelor, fiind principalii beneficiari. Este important să se înțeleagă clar care sunt acțiunile de care au nevoie IMM-urile și care ar raspunde cel mai bine nevoilor acestora.
Chestionarul este anonim, nici o dată de identificare a companiei nu este transferată către Comisia Europeana.
Toate datele colectate pe parcursul consultării sunt strict confidențiale.

Cum vor fi folosite rezultatele?
Rezultatele vor fi analizate în octombrie 2011 de către Comisie și de către un grup de experți aleși să ofere consultanță tehnică pe această temă.
Rezultatele vor contribui la conturarea poziției viitoare a Comisiei și a posibilelor acțiuni de valorizare a brevetelor în 2012.
Firmele care completează acest chestionar vor fi ținute la curent cu aceste acțiuni, prin Enterprise Europe Network.

Panelul se va desfăşura în data de 21 septembrie 2011, cu începere de la orele 12, în cadrul institutului ICIA-CENTI Cluj-Napoca, Str. Donath 67, sala de conferinţe.

Proiectul RO-SMEP- Panels – a two way comunication RO-EU este un proiect iniţiat în cadrul Programului pentru Competitivitate şi Inovare al Comisiei Europene, având ca obiective:

crearea unui cadru naţional pentru dezvoltarea unui mecanism coerent de consultare a IMM-urilor privind politicile europene care le influenţează activitatea;
încurajarea și sprijinirea participării IMM-urilor româneşti în procesul de realizare a politicilor europene;
creşterea vizibilității rețelei Enterprise Europe Network la nivel național.
Participarea este gratuită!

Pentru înscrierea la acest eveniment şi orice alte informaţii suplimentare vă rugăm sa ne contactați prin email, telefon sau fax.
Vă rugăm să ne comunicați datele d-voastră de contact odată cu intenția de participare.
Pe site-ul CENTI se găsesc publicate chestionarul si documentele suport în format electronic. Pot fi descărcate aici.


Document suport panel
Chestionar panel 
Raport Comisia Europeană inovare


Completarea chestionarului poate fi realizată online la adresa:

Chestionar online

Rugăm pe cei interesaţi să-şi exprime părerea !

CENTI Cluj – Centrul de Transfer Tehnologic
Str. Donath, Nr. 67, 400293 Cluj-Napoca – România
Tel: 00-40-264-420590 Fax: 00-40-264-420667
Web: www.centi.ro
Persoana de contact: Sergiu Cadar – Consultant IMM
Email: sergiu.cadar@icia.ro; centi@icia.ro