Constituirea Clusterului în domeniul energiilor regenerabile TREC

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest (ADR Nord-Vest) împreună cu INCDO-INOE2000, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic – CENTI, organizează în data de 5 aprilie 2012, cu începere de la orele 10:00, în incinta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, Sala 20, evenimentul intitulat:

Atelier de lucru pentru constituirea clusterului TREC

Evenimentul este organizat în cadrul Sub-proiectului TREC – Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei Regenerabile şi finanţat prin proiectul SMART+ din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC.

În cadrul acestei întâlniri se vor dezbate propunerile de Statut şi Regulament de Funcţionare al clusterului, se vor identifica nevoile membrilor şi propunerile de dezvoltare ulterioară şi se va semna Acordul de Asociere al membrilor fondatori ai clusterului TREC. De asemenea în program este inclusă şi o sesiune dedicată unor oportunităţi recente de finanţare.

Sub-proiectul TREC are ca scop transferul de bune practici în domeniul constituirii de structuri asociative de tip cluster şi asigură un flux de informaţii din domeniul energiilor regenerabile, prin angrenarea unor organizaţii interesate din regiunile partenere ale celor 3 ţări implicate: România, Grecia şi, respectiv, Germania. Se urmăreşte astfel întărirea colaborării dintre IMM-uri, universităţi, institute de cercetare, autorităţi locale şi alte instituţii care oferă servicii conexe în domeniul energiei regenerabile, în vederea obţinerii de beneficii comune economice, sociale si de dezvoltare regională.

TREC este implementat sub coordonarea ADR Nord-Vest alături de alţi patru parteneri: ICIA Cluj-Napoca prin Centrul de Transfer Tehnologic CENTI din România, Institutul pentru Aplicaţii şi Tehnologii în Carburanţi Solizi şi Societatea de Management al Deşeurilor din Regiunea Macedonia de Vest, Grecia şi Centrul German de Cercetări în Biomasă DBFZ din Regiunea Saxonia, Germania.

Prima întâlnire în cadrul acestui proiect a avut loc în 8 decembrie 2011, când un număr de 14 instituţii şi firme participante la eveniment au semnat Declaraţia de Interes pentru constituirea Clusterului in domeniul energiilor regenerabile din judeţul Cluj. Agenda este disponibilă poate fi descărcată de pe site-ul nostru.