În cadrul Enterprise Europe Network, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca derulează, în perioada 2015-2021, 2 proiecte: BISNet Transylvania și, respectiv, InnoCap Transylvania. 

Proiectul BISNet Transylvania, finanțat de Comisia Europeană,  îşi propune crearea unei reţele suport pentru afaceri şi inovare în regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru.

Obiectivul general al proiectului BISNet Transylvania este creșterea competitivității și capacității de inovare în Macroregiunea RO1 și implicit a Uniunii Europene, satisfacerea eficientă a nevoilor IMM-urilor și a altor actori din piaţă, prin furnizarea de servicii integrate de afaceri și inovare, axate pe prioritățile regionale. 

Acest proiect va fi implementat pe o perioadă de 6 ani, în perioada 2015-2020, de către 7 parteneri de consorțiu cu expertiză diferită, oferind prin sinergiile și complementaritățiile dintre aceștia o valoare adăugată serviciilor furnizate și creând premisele unui parteneriat puternic de încredere.

Pentru a atinge obiectivul general, prezenta strategie va urmări realizarea următoarelor obiective specifice:

 1. Adresarea în mod eficient a nevoile potențialilor clienți, cu scopul de a le atrage și a le pregăti corespunzător pentru servicii de internaționalizare şi inovare, prin activități de consiliere, sprijin și informare.
 2. Obținerea unui impact mai mare al serviciilor specifice rețelei în regiune și obţinerea de rezultate mai mari, prin asigurarea de servicii de calitate și prin concentrarea pe nevoile specifice de internaționalizare și inovare ale companiilor din sectoarele prioritare regiunii, conform strategiei de specializare inteligentă.
 3. Asigurarea unei reprezentări adecvate a IMM-urilor locale în mecanismele europene de luare a deciziilor.
 4. Asigurarea unei conștientizări optime a rețelei, prin promovarea bazată pe un mix de marketing adecvat şi adaptat culturii locale.
 5. Consolidarea până în anul 2020 a personalului și a capacităților BISNet Transylvania pentru a satisface nevoile regionale specifice cu servicii de afaceri și inovare de calitate.

SERVICIILE OFERITE

Realizarea de parteneriate

CENTI Cluj-Napoca va poate ajuta sa identificati oportunități de afaceri bazate pe compatibilitati tehnologice, cerințe comerciale sau cerințe de fabricație. Conectăm cererea cu furnizarea de afaceri inovative în România și Europa, fie pentru distribuirea produselor, licentierea unei tehnologii, producție, asociații sau crearea de parteneriate pentru proiecte de cercetare și inovare.

 • Parteneri Comerciali – putem contribui la identificarea partenerilor de afaceri potriviți (agenți, distribuitori, furnizori) în alte tari europene.
 • Parteneri in Tehnologie – putem promova produsele dumneavoastra inovative cat si tehnologia proprie unor parteneri din țările UE, titulari de licențe și clienți care va pot ajuta în obținerea de noi produse, tehnologii sau expertiză pentru a completa nevoia afacerii firmei dumneavoastra.
 • Parteneri de C&D – putem contribui la găsirea unor parteneri pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, fie prin promovarea solicitarii dumneavoastra de căutare de parteneri într-un consortiu, fie prin alaturarea firmei dumneavoastra intr-un consortiu de proiect deja existent.
 • Parteneri de Inovare – putem contribui la identificarea partenerilor pentru proiecte de inovare, crearea de parteneriate cu entități locale și naționale ce lucrează în domeniul inovării (incubatoare și parcuri tehnologice și de afaceri, clustere, centre de inovare etc).

Echipa de specialişti ai CENTI Cluj-Napoca este alături și va lucra împreună cu dvs. pentru a se asigura ca aveți o idee clară despre partenerul de afaceri pe care îl căutați, afacerea firmei dumneavoastra putându-se astfel dezvolta prin intermediul următoarelor tipuri de parteneriate transnationale:

  • Noi Oportunități de Afaceri: producție, distribuire, agenție, parteneriat, subcontractare, transport și logistică
  • Noi Produse și Tehnologii: cooperare tehnică, dezvoltare de nou produs / proces, licenţiere, transfer de know-how, alianțe strategice 
  • Cercetare Colaborativă

Acces la finanțări din programe UE

Enterprise Europe Network nu este o sursă de finanțare. Totuși, CENTI Cluj-Napoca, organizație a Enterprise Europe Network, poate furniza informații legate de tipul de finantari disponibile în companiile din România, cât și consultanță legată de modul în care se pot accesa aceste fonduri.

Printr-o serie de informații și servicii de parteneriat, CENTI Cluj-Napoca poate sprijini IMM-urile din Transilvania în obținerea unor avantaje legate de oportunitățile pe care finanțarea din fonduri UE a unui parteneriat cu Cercetare&Dezvoltare&Inovare le poate aduce.

CENTI Cluj-Napoca vă stă la dispoziție cu informații legate de programele de finanțări europene disponibile și de modul de accesare al acestora, modalitatea de identificare a partenerilor de proiect de care aveți nevoie în dezvoltarea propunerilor de proiecte.  

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală  

Sunteți interesați în comercializarea unei noi idei, a unui nou produs, serviciu sau proces? CENTI Cluj-Napoca vă poate ajuta să aflați cum să vă puteți proteja afacerea și cum să fructificați ideile și tehnologiile firmei dumneavoastră.

CENTI Cluj-Napoca furnizează informații și consultanță cu privire la înregistrarea unei mărci naționale sau comunitare și înregistrarea unui brevet de invenție la OSIM. Lucrăm în strânsă legătură cu organizații specializate care ajută afacerile mici să folosească drepturile de proprietate intelectuală, pentru a proteja și profita de pe urma ideilor proprii.

Desfășurarea de activități în România și pe plan internațional

Când vă extindeți afacerea într-o altă țară, aveți nevoie de parteneri competenți şi de încredere, iar CENTI Cluj-Napoca vă poate ajuta să îi găsiți. Baza de date a rețelei Enterprise Europe Network conține mii de profile de companie, din care puteți alege potențiali parteneri de afaceri.

Dacă sunteți de acord să beneficiați de serviciile gratuite ale rețelei Enterprise Europe Network, exprimat prin completarea fișei de profil a firmei dumneavoastra (pe care o puteți accesa aici) în cel mai scurt timp cererea și/sau oferta de cooperare a firmei dumneavoastră va fi introdusă în baza de date a rețelei internazionale Enterprise Europe Network. Veți primi apoi informații periodice legate de companiile interesate în același tip de afaceri transfrontaliere ca și dvs.

Identificarea și întâlnirea cu potențiali parteneri de afaceri

CENTI Cluj-Napoca este co-organizator al unor evenimente de matchmaking and brokeraj pe teritoriul României și participa la targuri şi conferințe internaționale similare în Europa, unde putem intalni potențiali parteneri de afaceri pentru firma dumneavoastra. Va stam la dispozitie prin programarea de întâlniri de afaceri și pregătirea acestora (inclusiv servicii de traducere). Dacă găsiți noi parteneri de afaceri cu ajutorul bazei noastre de date sau ca urmare a participării la un eveniment organizat de CENTI Cluj-Napoca, va putem sfatui și asistă încă de la început în finalizarea afacerii.

Furnizarea de informații de interes european

CENTI Cluj-Napoca înțelege că IMM-urile din Transilvania doresc informații corecte și cuprinzătoare cu privire la oportunități de afaceri și de finanțare și ca găsirea unor astfel de informații presupune alocarea unui timp timp prețios. Astfel, putem ajuta IMM-urile să devină mai competitive, prin informarea lor periodică.

În consecinţă, CENTI Cluj-Napoca realizeaza și trimite periodic firmelor din Transilvania, pe cale electronică, următoarele tipuri de materiale proprii:

 • Newslettere – cuprind informații cu privire la evenimente internaționale (conferințe, brokerage) care vor avea loc în următoarea perioada,  lansarea unor competiții pe diverse programe europene, organizarea de traininguri la nivel european în diferite domenii, informații cu privire la sănătatea și securitatea în munca. În măsura în care sunt solicitări, dorim sa dedicam în fiecare număr o pagina cu privire la activitatea unei firme din Transilvania, în scopul  promovarii acesteia la nivel regional.
 • Buletine europene de afaceri –  specializate în promovarea ofertelor și cererilor de afaceri comerciale și tehnologii provenite din țările UE. Dacă sunteți interesat în cooperarea în vreuna din ofertele/cererile publicate, va rugam sa ne transmiteti pe email numărul profilului (specificat la sfarsitul fiecărei oferte/cereri publicate în buletin) cu care doriți să intrați în contact. Vom fi bucuroși să vă trimitem datele de contact ale firmei cu care doriți să intrați în contact.
 • Infowatch-uri – publicații periodice, ce cuprind noutăți din domeniile cele mai reprezentative de activitate ale firmelor din Transilvania. În consecința, infowatch-urile sunt trimise grupurilor țintă reprezentate de firmele cărora li se adresează materialul din fiecare publicație

Proiectul InnoCap Transilvania își propune să consolideze capacitatea de inovare a IMM-urilor din Macroregiunea RO1 și să gestioneze domeniile de activitate prin competitivitate durabilă. 

Acest proiect se concentrează asupra auditurilor de inovare și planurilor de îndrumare efectuate pentru IMM-urile selectate din Macroregiunea RO1  (Regiunea de Nord-Vest și Centru din România). Scopul la sfârșitul proiectului este de a obține rezultate cu o relevanță solidă în ceea ce privește cunoștințele, experiențele, lecțiile învățate și abordările practice despre modalitățile de îmbunătățire a capacității de management a inovării.  

Aceste rezultate trebuie să contribuie la crearea unor premise favorabile pentru sinergiile de inovare de la nivel național și european în unele domenii tehnice cheie ale specializării inteligente (TIC, energie și mediu, biotehnologie, eco-tehnologii etc.).

Obiectivul principal acestui proiect este de a aduce contribuții relevante în stabilirea unui proces personalizat de audit de inovare pentru IMM-urile din Macroregiunea RO1, bazat pe cele mai bune practici europene în managementul inovării, contextul local al mediului de afaceri, maturitatea IMM-urilor pe curba ciclului de viață, domeniile de activitate, dar și portofoliul de servicii și produse.

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi realizate prin combinarea (1) instrumentelor specializate în domeniul auditului inovării (IMP3rove) (2) experți locali cu experiență solidă și formare adecvată în domeniul managementului inovării (3) selecție adecvată a IMM-urilor beneficiare (4) proces eficient de audit al inovării în decurs de 7 zile și (5) selecția de antrenori adecvați pentru a se potrivi specificităților de inovare ale IMM-urilor selectate.

Vă așteptăm să ne contactați !

Pentru a afla mai multe despre serviciile oferite de EEN, vă rugăm să accesați website-ul oficial al rețelei, dar și website-ul consorțiului BISNet Transylvania.