OFERTA DE SERVICII a Centrului de Transfer Tehnologic CENTI

CENTI sta la dispozitia mediului de afaceri din Transilvania printr-o gama de servicii integrate de calitate:

 • Diseminarea de informatii legate de oportunitati de afaceri si servicii tehnologice disponibile in tara precum si in Europa;
 • Asistenta pentru identificarea de parteneri de afaceri din strainatate;
 • Servicii destinate impulsionarii inovarii, tehnologiilor avansate si transferului tehnologic;
 • Asistenta tehnica in scopul realizarii transferului tehnologic al rezultatelor CD, cu efecte directe asupra cresterii competitivitatii economice si a numarului de locuri de munca;
 • Asistenta specializata in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii IMM-urilor;
 • Asistenta privind exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala;
 • Identificarea cerintelor pietei industriale si a potentialilor investitori pentru tehnologii, servicii si produse;
 • Realizarea de studii de piata si fezabilitate;
 • Realizarea de parteneriate intre universitati, institute de cercetare si IMM-uri, cu extindere la nivel teritorial, regional, european;
 • Asistenta la elaborarea propunerilor de proiecte in cadrul programelor de finantare europeana;
 • Sprijinirea participarii firmelor in cadrul unor misiuni economice sau evenimente de brokeraj nationale sau la nivel european.