Data inceperii: 08.11.2004
Data finalizarii: 01.08.2005

Finantare: Bugetul total al proiectului: 220 000 lei, din care: Buget – Ministerul Educatiei si Cercetarii – Program INFRATECH: 154 000 lei; Cofinantare: 66 000 lei

Nr. Contract: 1 / 2004

Obiectiv general: Crearea si dezvoltarea unei entitati de transfer tehnologic bine definite si conturate economic si social pe plan regional si national, ca o interfata necesara intre cercetare si mediul de afaceri (IMM-uri) din domeniile autorizate

Obiective specifice:

  1. Dotare CENTI – Achizitionare bunuri, dotari, servicii
  2. Amenajare sediu CENTI si formare profesionala
    1. Organizarea si amenajarea spatiilor CENTI
    2. Cursuri perfectionare
  3. Promovare CENTI – Promovare CENTI la nivel regional, national si international

Rezultate:

  1. Crearea unei entitati de transfer tehnologic dotate la nivelul celor din UE
  2. Personal de specialitate perfectionat in domeniile de activitate ale CENTI
  3. Promovarea CENTI la nivel regional, national si international