Centrul de transfer tehnologic CENTI este structurat in urmatoarele compartimente:

  • Compartiment Proiecte – Programe naţionale şi internaţionale 
  • Compartiment Servicii pentru IMM-uri 
  • Compartiment Proprietate Intelectuală