Centrul de transfer tehnologic CENTI este structurat in urmatoarele compartimente:

  • Compartiment Proiecte-Programe Nationale si Internationale
  • Compartiment Proprietate Intelectuala
  • Compartiment Evaluari Factori de Risc
  • Compartiment Marketing, Juridic, Contabilitate