by CENTI CENTI

După cum vă este probabil cunoscut, Comisia Europeană elaborează și modifică standardele, reglementările și directivele pe care le emite ținând cont și de feed-back-ul periodic pe care îl primește de pe „teren”, în special, de la IMM-uri, în urma chestionarelor de opinie trimise.

De această dată, Comisia Europeană vă invită să răspundeți la un chestionar destinat IMM-urilor din toate sectoarele economice, care au o cifră de afaceri de până la 100.000 Euro.

Consultarea a fost lansată cu scopul de a colecta punctele de vedere/opiniile IMM-urilor cu privire la funcționarea regimurilor speciale privind TVA-ul aplicabil întreprinderilor mici și mijlocii, reglementate de Directiva privind TVA 2006/112 / CE, precum și cu privire la posibile îmbunătățiri ale acestor regimuri. Consultarea este realizată ca parte a unei revizuiri mai cuprinzătoare a normelor existente, fiind menită să conducă la propuneri privind noi măsuri legislative.  Articolele 281-292 din Directiva TVA au stabilit regimuri speciale de impozitare a întreprinderilor mici, prevăzând măsuri simplificate de tarifare și de colectare a TVA și scutiri sau diminuări treptate. Aceste dispoziții, care au fost în vigoare timp de aproape 40 de ani, sunt acum supuse revizuirii și modernizării. Serviciile Comisiei pregătesc în prezent un pachet cuprinzător de măsuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile IMM-urilor, în scopul de a contribui la crearea unui mediu favorabil creșterii economice a acestora precum și a comerțului transfrontalier. Revizuirea va viza atât scutirea de TVA cât și eventualele măsuri de simplificare privind obligațiile de TVA.

Prin participarea dumneavoastră la această consultare, veți avea posibilitatea să furnizați informații  importante și să influențați viitoarele inițiative legislative ale UE în ceea ce privește regimul TVA aplicabil IMM-urilor.

Persoana cea mai indicată pentru a răspunde la chestionar este Directorul General sau Contabilul-Șef al întreprinderii.

Prin urmare, vă invităm să vă exprimați părerile și sugestiile cu privire la consultarea publică legată de revizuirea regimurilor speciale privind TVA-ul aplicabil IMM-urilor, prin completarea chestionarului  – română (disponibil aici) sau engleză (disponibil aici) – (nu vă va lua decât maxim 15 minute) și să ni-l retrimiteți pe mail: centi@icia.ro sau fax: 0264 420667 până cel târziu 15 iunie 2016.

FOARTE IMPORTANT!
ȘI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE!