by CENTI CENTI

După cum vă este probabil cunoscut, Comisia Europeană elaborează şi modifică standardele, reglementările şi directivele pe care le emite ţinând cont şi de feed-back-ul periodic pe care îl primeşte de pe „teren”, în special, de la IMM-uri, în urma chestionarelor de opinie trimise de acestea.

De această dată, Comisia Europeană doreşte să facă o evaluare a efectului eventualelor măsuri de politică, cum ar fi proiectarea ecologică, asupra impactului asupra mediului al serverelor şi al dispozitivelor de stocare de date ale întreprinderilor.

Scopul acestei comunicări este de a:

  • colecta informaţii specifice privind rolul IMM-urilor şi importanţa pe piaţă a serverelor şi echipamentelor de stocare ale întreprinderilor;
  • dobândi cunoştinţe aprofundate privind modul în care aspectele legate de impactul asupra mediului (de exemplu, consumul de energie), al acestor produse sunt văzute/considerate de către IMM-uri.

GRUP ŢINTĂ: IMM-uri care produc servere şi echipamente de stocare date, efectuează instalări şi reparaţii ale acestora, întreprinderi care activează în sectoarele de dezvoltare software, servicii IT, precum şi asociaţii ale acestor IMM-uri.

Pentru a obţine informaţii cât mai exacte din partea IMM-urilor active în acest sector, vă solicităm colaborarea la completarea chestionarului pentru IMM-uri sau, respectiv, pentru asociaţii de IMM-uri şi apoi să ni-l retrimiteţi pe mail: centi@icia.ro sau fax: 0264 420667 până cel târziu 15 iunie 2016.

Răspunsurile dumneavoastră vor ajuta Comisia să evalueze efectele asupra IMM-urilor şi să formuleze propunerea finalizată de politici viitoare în domeniul în discuţie.

Informaţiile oferite sunt confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopul Consultării lansate de Comisia Europeană!

Pentru întrebări sau detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi trimiţând un e-mail la adresa: centi@icia.ro

FOARTE IMPORTANT!
ŞI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE!