by CENTI CENTI

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI din Cluj-Napoca, împreună cu Fundaţia Primom Nyíregyháza, Ungaria, organizaţii membre ale Enterprise Europe Network, vă invită să participaţi, în perioada 3-4 Octombrie 2011, la un amplu eveniment – conferinţă şi brokeraj de afaceri -, intitulat

REnew – Renewable Energies Conference and Brokerage Event

Evenimentul, care se desfăşoară sub egida Comisiei Europene, face parte din campania Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011şi are ca scop promovarea antreprenoriatului european, aliniindu-se în acest mod pachetului de măsuri Small Business Act pentru Europa.

Campania cuprinde o serie de evenimente care se desfăşoară la nivel local, regional sau naţional în 37 de ţări, facilitându-se astfel participarea actualilor şi viitorilor antreprenori. Prin conţinutul lor, aceste evenimente permit firmelor să se dezvolte, prin realizarea de schimburi de experienţă, fiind susţinute de organizaţii patronale, firme de consultanţă pentru IMM-uri, precum şi de autorităţi naţionale, regionale şi locale.

Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011  îşi propune:

  • prezentarea măsurilor de sprijin oferite IMM-urilor şi microîntreprinderilor de către Uniunea Europeană, autorităţile locale, regionale şi naţionale etc.;
  • promovarea antreprenoriatului şi, prin aceasta, determinarea creşterii numărului de persoane, în special tineri, care să ia în considerare cariera de antreprenor;
  • recunoaşterea contribuţiei pe care antreprenorii o aduc la creşterea gradului de bunăstare, a locurilor de muncă şi competitivităţii şi, nu în ultimul rând, a rolului pe care aceştia îl au în procesul de inovare.

În cadrul evenimentului, care se va desfăşura în perioada 3-4 Octombrie 2011 la Nyíregyháza, tematica discuţiilor din cadrul conferinţei şi a meselor rotunde va fi axată pe energii regenerabile.

Evenimentul de brokeraj care se va desfăşura în paralel cu conferinţa are drept scop punerea în contact a firmelor din domeniul energiilor regenerabile, în vederea identificării de parteneri de afaceri din cele două ţări prietene, România şi Ungaria.

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI din Cluj-Napoca, în calitate de co-organizator al evenimentului, este deosebit de onorat să vă reprezinte, la întâlnirile de afaceri organizate în cadrul acestui eveniment, în vederea stabilirii unor prime contacte cu firmele străine.

Acest serviciu este oferit în mod GRATUIT de CENTI şi vă asigurăm că firma dumneavoastră va fi reprezentată la eveniment de către specialişti cu experienţă în activitatea de brokeraj de afaceri.

Firma dumneavoastră poate opta, bineînţeles, şi pentru participarea directă la eveniment, dar cheltuielile legate de transport şi cazare vor fi suportate de către dumneavoastră.

Programul provizoriu al evenimentului cuprinde:

3 octombrie 2011

Conferinţa

  • Deschiderea evenimentului
  • Energii regenerabile în Câmpia de Nord – Innotherm Ungaria
  • Biocarburanţii – O Provocare pentru Mileniul III – CENTI Cluj-Napoca
  • Oportunităţi de Finanţare prin Microcredite pentru Investiţii în Energii Regenerabile – PRIMOM Foundation, Nyíregyháza
  • Programe de Finanţare în Domeniul Energiilor Regenerabile – PRIMOM Foundation Nyíregyháza
  • Prezentări realizate de firme din Ungaria şi România
  • Introducere privind proiectul MEIT de cooperare transfrontaliera între Ungaria şi România, derulat de PRIMOM împreună cu camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad

Expoziţie în domeniul energiilor regenerabile

Brokeraj de afaceri

Mese rotunde de discuţii

4 octombrie 2011

Vizita de studii la firme din domeniul energiilor regenerabile (biomasa, plantaţii energetice etc.)

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri la eveniment, vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail, centi@icia.ro sau la telefon 0264-420590.

Cu deosebită consideraţie,

Simona Bârsan

Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca