by CENTI CENTI

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică (INCDO INOE 2000) filiala ICIA Cluj-Napoca, prin Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, organizaţie membră a Enterprise Europe Network, împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului şi în parteneriat cu Monitorul de Cluj, organizează vineri, 11 mai 2012, cu începere de la orele 10:00, în incinta Facultăţii de Ingineria şi Protecţia Mediului, str. Fântânele, nr. 30, workshop-ul cu tema:

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă şi crearea unui mediu de viaţă ecologic în conformitate cu tendinţele actuale din ţările UE.

Acest eveniment, care se înscrie în programul de activităţi promovat în cadrul proiectului “Business Innovation Support Network Transylvania” – BISNet Transylvania, proiect cofinanţat de către Comisia Europeană, se adresează tuturor celor interesaţi de utilizarea şi valorificarea resurselor de energie regenerabilă, precum şi celor care doresc să sprijine crearea unui mediu de viaţă ecologic şi sănătos. Agenda evenimentului este disponibilă pe site-ul nostru.

Workshop-ul are loc în paralel cu Târgul EcoLogica, singurul târg de energie regenerabilă şi construcţii ecologice din Transilvania, care se desfăşoară la Cluj-Napoca în perioada 10 – 13 mai 2012. Târgul EcoLogica este organizat de Monitorul Events, alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Hipermarketul Cora Cluj-Napoca, în parteneriat cu Centrul de Transfer Tehnologic Cluj-Napoca (CENTI).

În acest context, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră prin completarea şi retransmiterea, până cel târziu 10 mai 2012, a formularului de înregistrare, prin fax: 0264-420667 sau email: centi@icia.ro, persoană de contact – Simona Clara BÂRSAN.

Cu stimă,

Din partea Comitetului de Organizare,

Simona Clara BÂRSAN
Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați pe mail centi@icia.ro sau telefon 0264 420590.


 

Enterprise Europe Network – consultant de succes pentru afacerile IMM-urilor
Dr. ing. Ancuţa-Maria PUŞCAŞ
INCDO-INOE 2000, filiala ICIA Cluj-Napoca, departamentul CENTI

Acoperişurile verzi şi contribuţia lor la reglarea parametrilor de mediu în ariile urbane
Prof. univ. dr. Călin BACIU, Alina CRISTEA
UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Resursele de energie regenerabilă şi amprenta ecologică
Prof. univ. dr. Ioan OROIAN, Şef lucrări dr. Antonia ODAGIU
USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură

Îmbunătăţirea ambientului urban prin reducerea emisiilor de gaz  ca urmare a utilizării energiilor regenerabile
Nicolae DURA, Antoanela POPOVICI
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca

Certificarea calităţii combustibililor de tip bio în laboratoare performante
As. dr. ing. Dan MOLDOVANU
UTCN, Facultatea de Mecanică

Oraşul verde
Prof. Livia-Stela ARDELEAN
Grupul Şcolar de Protecţia Mediului Cluj-Napoca

Avantajele instalaţiilor fotovoltaice şi/sau eoliene în locaţiile izolate
Ovidiu PUŞCĂ
CARPAT ENERGY SRL

Reducerea costurilor de încălzire utilizând surse regenerabile de energie. Calitatea lucrărilor de implementare a soluţiilor care utilizează energii regenerabile
Ing. Ovidiu ŢIFUI
ECOINSTAL IT CONSULT SRL

Biomasa, spre constantă
Ec. Ionel OROS
ROMITA ENERGIE VERDE SRL

Sistemele de management al energiei ISO 50001 – un nou pas către managementul orientat pe protectia mediului
Prof. univ. dr. ing. Ladislau KEREKES
CONSACT CONSULTING SRL

Valorificarea apelor geotermale în zona de nord-vest a româniei
Analist Raluca CĂLBUREAN
TRANSGEX SA

Funcţionarea în cascadă a microhidrocentralelor
Ing. Dorin PUŞCAS
HIDROSERV CLUJ SA

Biomasa lemnoasă – sursă de energie regenerabilă
Drd. Lăcrimioara ŞENILĂ
INCDO INOE2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca

Programe de finanţare pentru proiecte de energie regenerabilă
Ing. Daniel MIRĂŞTIAN
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Tehnologia ecohornet – inteligenţa românească în lupta cu poluarea şi defrişarea pădurilor
Valeriu GHERMAN
CAVAL INTERNATIONAL SRL