by CENTI CENTI

Comisia Europeană prin DG Enterprise and Industry a lansat de curând o consultare publică cu privire la inițiativa „Small Business Act” (SBA) pentru Europa.

Iniţiativa „Small Business Act” (SBA) pentru Europa, adoptată în 2008 şi actualizată în 2011, reflectă voinţa politică a Comisiei de a recunoaşte rolul central al IMM-urilor în economia UE. Totodată, iniţiativa SBA şi-a dovedit utilitatea ca instrument de politică în sprijinul IMM-urilor. Astfel, au fost luate diverse iniţiative la nivel european şi naţional pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri şi pentru a ajuta IMM-urile să se dezvolte.

Cele aproximativ 21 de milioane de IMM-uri generează 58% din valoarea adăugată, angajează 87 de milioane de oameni şi reprezintă sursa a 85% din crearea netă de locuri de muncă. Această iniţiativă stabileşte un program cuprinzător de politici cu acţiuni specifice în 10 domenii cu obiectivele de promovare a spiritului antreprenorial, de aplicare a principiului „Gândiţi întâi la scară mică” în elaborarea de politici şi de promovare a creşterii IMM-urilor, sprijinindu-le să soluţioneze ultimele probleme care le împiedică dezvoltarea. Actualizarea iniţiativei SBA în 2011 a mutat accentul pe acţiunile care sunt cele mai probabile să sprijine IMM-urile pentru a face faţă crizei economice: facilitarea accesului la finanţare, reducerea birocraţiei, promovarea accesului la pieţe şi stimularea antreprenoriatului.

Prezenta consultare vizează colectarea de reacții și idei cu privire la modul în care inițiativa „Small Business Act” (SBA) pentru Europa ar trebui să fie revizuită pentru a continua o politică europeană fermă de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) și a antreprenorilor în perioada 2015-2020.

În vederea consultării dumneavoastră, Comisia Europeană a elaborat un document de consultare  pe care vă invităm să îl citiţi şi care prezintă măsurile curente precum şi o serie de propuneri noi.

Acum este, deci, momentul să reflectaţi asupra măsurilor care s-ar putea lua în viitor pentru a obţine rezultate şi mai bune în activitatea firmei dumneavoastră!

Prin urmare, vă invităm să vă exprimaţi părerile şi sugestiile cu privire la consultarea publică legată de iniţiativa SBA, prin completarea chestionarului pe care îl găsiţi aici (nu vă va lua decât maxim 15 minute) şi să ni-l retrimiteţi pe mail: centi@icia.ro sau fax: 0264 420667 până cel târziu 15 noiembrie 2014.

Prin completarea chestionarului legat de consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la iniţiativa „Small Business Act”, puteţi  să contribuiţi la realizarea unei propuneri pentru o nouă iniţiativă SBA care va fi adoptată în prima jumătate a anului 2015.

Raportul Comisiei Europene conținând sinteza rezultatelor consultării publice va fi făcut public la începutul anului viitor.

FOARTE IMPORTANT!

ŞI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE !