În data de 8 decembrie 2011, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest împreună cu INCDO-INOE 2000, filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic – CENTI au organizat un eveniment regional intitulat:

 Oportunităţi de Colaborare în Domeniul Energiilor Regenerabile

Acest eveniment face parte din activităţile prevăzute în sub-proiectul TREC – Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei Regenerabile. finanţat în cadrul proiectului SMART+ din Programul European de Cooperare Teritorială INTERREG IVC.

Evenimentul regional desfăşurat la Cluj-Napoca şi-a propus prezentarea oportunităţilor de colaborare în domeniul energiilor regenerabile şi a fost adresat tuturor organizaţiilor interesate să devină membri ai TREC – Clusterul Transnaţional în Domeniul Energiilor Regenerabile, prin întărirea colaborării dintre IMM-uri, universităţi, institute de cercetare, autorităţi locale şi alte instituţii care oferă servicii conexe în domeniul energiei regenerabile, în vederea obţinerii de beneficii comune economice, sociale si de dezvoltare regională.

Clusterul clujean va urma modele de succes precum cele de la Silicon Valley (SUA) – high tech, Hollywood (SUA) – industrii creative, Bio Valley (Elveţia) – biofarmaceutice, Gucci (Italia) – îmbrăcăminte sau OekoEnergie (Austria) – energii regenerabile.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 43 de participanţi din rândul IMM-urilor şi întreprinderilor mari din domeniul energiilor regenerabile (producţie de energie şi servicii), autorităţi (locale şi regionale), unităţi de cercetare (universităţi, institute, licee), intermediari (firme de consultanţă, camere de comerţ, centre de transfer tehnologic, bănci, media), în final fiind semnate nu mai puţin de 13 declaraţii de interes în vederea acceptării ca membru al acestei structuri asociative.