În perioada 9-10 mai 2012, la Cluj-Napoca a avut loc evenimentul inter-regional „Cooperare Europeană pentru valorificarea surselor de energie regenerabilă”, desfăşurat în cadrul sub-proiectului TREC – Cluster Transnaţional în Domeniul Energiei Regenerabile, cu participarea a peste 50 de specialişti în domeniu. Evenimentul a fost organizat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) împreună cu INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, departamentul Centrul de Transfer Tehnologic – CENTI.

Prima zi a evenimentului a fost dedicată dedicată unei conferinţe, în care partenerii din proiectul TREC au prezentat exemple de bune practici din Germania, Grecia şi România în domeniul energiilor regenerabile şi au fost discutate, împreună cu participanţii la conferinţă, posibilităţi de colaborare atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Directorul General al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Claudiu N. Coşier, a făcut un apel la o mai mare implicare a sectorului privat în asocieri de tip cluster.

„Este dorinţa noastră fermă de a crea clustere funcţionale şi nu forme fără fond. Un cluster funcţional, în care partenerii să colaboreze la un randament de sută la sută, nu există deocamdată în România. Însă, pentru a crea un astfel de cluster este nevoie să dezvoltăm în primul rând capitalul social împreună cu partenerii din sectorul privat. În acest context, ne-am propus în mod evident să sprijinim demersurile de apariţie a unor asociaţii sectoriale private trainice, cu care să colaborăm pe diverse planuri, precum dezvoltarea unor politici regionale”, a declarat domnul Claudiu N. Coşier la deschiderea evenimentului.

Ulterior, managerul proiectului TREC, expertul tehnic în cadrul ADR Nord-Vest, domnul Torok Gergely, a explicat aspectele tehnice ale funcţionării unui cluster, într-o manieră inedită. „Parteneriatul dintre membrii unui cluster este foarte asemănător cu o relaţie de cuplu. În primul rând, într-un cluster, la fel ca şi în viaţa privată, principalul element este încrederea. De asemenea participarea în astfel de structuri trebuie să fie benevolă, dragoste cu forţa nu se poate. La fel ca într-un cuplu, trebuie să învăţăm unul de la celălalt, trebuie să ne ascultăm unul pe celălalt deoarece de multe ori problemele celorlalţi ascund soluţii la problemele noastre. În momentul de faţă există circa 30 de clustere în România, unele dintre ele putând funcţiona mai bine dacă acordă mai multă atenţie acestor aspecte”, a declarat domnul Torok Gergely, adăugând că, până şi în ţările mai dezvoltate, clusterele au nevoie de aproximativ 7 ani pentru a deveni cu adevărat funcţionale.

Reprezentanţii partenerilor străini din cadrul proiectului TREC,  Valantis KETIKIDIS (CERTH/ISFTA, Grecia), Nadia HATZIMITRAGA (DIADYMA, Grecia), Romann GLOWACKI şi Kitty STECHER (DBFZ Leipzig, Germania) au prezentat situaţia existentă în ţările partenere şi iniţiative de înfiinţare a clusterelor locale. Ei au susţinut că structurile de suport pentru afaceri se dovedesc extrem de utile, mai ales în cazul unor colaborări internaţionale, în special din perspectiva înfiinţării unor centre deschise de cercetare, dar şi a birocraţiei şi a legislaţiei. Totodată, au arătat că în regiunile pe care le reprezintă, numărul firmelor şi universităţilor interesate de domeniul energiilor regenerabile a crescut vertiginos în ultimii ani, acest lucru reflectându-se asupra tendinţelor pieţei muncii.

În cea de-a doua zi a evenimentului inter-regional, a fost efectuată o vizită de studiu la 2 instituţii cu preocupări în domeniul energiilor regenerabile. Astfel, au fost vizitate staţia de producere a biogazului din cadrul Staţiei de epurare Someşeni, aparţinând Companiei de Apă Someş şi Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca, filiala INCDO-INOE2000, unde au fost prezentate instalaţiile pilot de obţinere a biodieselului, bioetanolului şi biogazului, precum şi laboratorul de certificare a calităţii biocarburanţilor. În cea de-a doua parte a zilei, au fost vizitate standurile târgului regional de energii regenerabile EcoLogica, aflat la cea de-a doua ediţie.

Subproiectul TREC, finanţat din programul INTERREG IV se derulează în perioada mai 2011 – aprilie 2013 şi îşi propune crearea a două clustere regionale în domeniul energiei regenerabile cu nucleu în judeţul Cluj şi în Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, precum şi constituirea clusterului transnaţional prin afilierea la reţeaua deja existentă în Regiunea Saxonia din Germania.Sub-proiectul TREC se derulează în cadrul proiectului SMART+, prin care un consorţiu format din 6 regiuni europene şi-a asumat rolul de a analiza, transfera şi disemina bunele practici în scopul promovării inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în rândul firmelor. Consiliul Judeţean Cluj este partenerul român din proiectul SMART+.

Clusterele reprezintă concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu, unite sub o singură umbrelă, în scopul stimulării activităţilor inovative, a creşterii capacităţii de producţie şi a competitivităţii.

Persoana de contact:

Simona-Clara Bârsan, responsabil proiect TREC partener ICIA-CENTI Cluj-Napoca

Tel. 0264 420590

centi@icia.ro