by CENTI CENTI

 

În mod periodic, Comisia Europeană elaborează şi modifică standardele, reglementările şi directivele pe care le emite, ţinând cont şi de feed-back-ul periodic pe care îl primeşte de pe „teren”, în special de la IMM-uri, în urma chestionarelor de opinie primite.

De această dată, Comisia Europeană invită IMM-urile să răspundă la 2 chestionare destinate în principal întreprinderilor care activează în sectoarele: alimentar, farmaceutic, chimic, prelucrarea maselor plastice, textile etc.

Consultarea este realizată ca parte a unui studiu al Comisiei Europene, realizat în vederea evaluării prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, fiind vizate următoarele:

  • Menţiunile privind profilurile nutriţionale, necesare pentru a determina conţinutul ridicat al anumitor substanţe nutritive (sare, zahăr, grăsimi);
  • Menţiunile privind substanţele vegetale şi prepararea acestora, precum şi cadrul general care reglementează utilizarea acestora în produsele alimentare.

Scopul acestei consultări este de a colecta informaţii şi date specifice cu privire la implicaţiile diferitelor aspecte luate în considerare în studiul realizat de CE. Consultarea va fi realizată prin intermediul a două chestionare, după cum urmează:

  1. Chestionarul 1 privind menţiunile nutriţionale, care se adresează tuturor întreprinderilor producătoare de produse alimentare.
  2. Chestionarul 2 privind menţiunile de sănătate pe produsele alimentare care conţin extracte din plante, care se adresează în principal întreprinderilor care produc şi/ sau comercializează produse alimentare sau medicamente care conţin substanţe vegetale.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 a fost adoptat în 2006 şi stabileşte normele UE privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate. Acesta reprezintă cadrul legal utilizat de operatorii din sectorul alimentar atunci când doresc să evidenţieze efectele benefice specifice (în ceea ce privesc sănătatea şi nutriţia) pe eticheta produsului sau în publicitatea acestuia. Normele din Regulament se aplică în cazul menţiunilor nutriţionale (cum ar fi „conţinut scăzut de grăsimi”, „conţinut ridicat de fibre”) şi menţiunilor de sănătate (cum ar fi „Vitamina D este necesară pentru creşterea normală şi dezvoltarea sistemului osos la copii”).

Informaţii suplimentare privind acest Regulament şi etapele evaluării acestuia pot fi obţinute accesând site-ul http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en.

Prin participarea dumneavoastră la această consultare, veţi putea contribui în mod direct la evaluarea acestui Regulament. Rezultatele evaluării vor indica în ce măsură Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 a atins obiectivele prevăzute de dispoziţiile privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, indicând, în acelaşi timp, necesitatea întreprinderii unor acţiuni suplimentare.

Prin urmare, vă invităm să vă exprimaţi părerile şi sugestiile cu privire la consultarea publică a Comisiei Europene legate de evaluarea prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, prin completarea Chestionarului 1 şi/ sau Chestionarului 2 (după caz), urmând să ni le retransmiteţi pe mail: centi@icia.ro , sau fax: 0264 420667, persoană de contact: Cristina Bălgărădean, până cel târziu 15 iunie 2017.

FOARTE IMPORTANT!

ŞI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE!

Cu deosebită consideraţie,
Dr.ing. Simona Bârsan
Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca