by CENTI CENTI

Cercetătorii americani de la Universitatea Texas din Austin au găsit o nouă soluţie de a produce biocombustibili. Totul se bazează pe un microb care produce celuloză din care se poate obţine etanol şi alţi combustibili de natură biologică.

În afară de celuloză, bacteria creată de prof. Malcolm Brown şi de Dr David Nobles secretă principalele surse de producere a etanolului (glucoză şi sucroză). Bacteria produce celuloză sub forma unui gel care poate fi transformat cu uşurinţă În glucoză. Celuloza din plante este dificil de „spart” pentru că are o compoziţie cristalină şi este formată din multe componente. Soluţia găsită este ieftină pentru că nu e nevoie de alte tehnici – inclusiv mecanice – pentru spargerea celulozei.

Cercetătorii au calculat că prin metode clasice aria aproximativă necesară pentru producerea de etanol care să satisfacă cerinţa de combustibil la nivelul transportului din Statele Unite este de peste 2000 de km pătraţi, cam jumătate din suprafaţa judeţului Vrancea.

Cu bacteria obţinută ar avea nevoie de o porţiune cu o suprafaţă de două ori mai mică. Această variantă presupune Însă continuarea cercetărilor pentru optimizarea procesului. Până acum, experimentele realizate În laborator au indicat faptul că această soluţie ar creşte productivitatea de 17 ori.