by CENTI CENTI

În data de 1 februarie 2013, cu începere de la orele 1000, în cadrul Incubatorului de Afaceri din Sfântu Gheorghe (str. Presei, nr. 4, Sf. Gheorghe), Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, departament în cadrul INCDO INOE 2000, filiala ICIA Cluj-Napoca, împreună cu Universitatea Transilvania din Braşov, în calitate de organizaţii membre ale Enterprise Europe Network, alături de Asociaţia Profesională a Prelucrătorilor de Lemn din Regiunea Centru – KO-FA şi în colaborare cu ASIMCOV- – Asociaţia Întreprinderilor Mici și Mijlocii din judeţul Covasna, au organizat o conferinţă internaţională cu tema:

De la SILVICULTURĂ la FABRICAREA MOBILEI şi PIAŢA EUROPEANĂ

Evenimentul, care s-a înscris în programul de activităţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania, s-a adresat cu preponderenţă IMM-urilor active în domeniul lemnului şi industriei forestiere din regiunea Transilvania, asociaţiilor profesionale de profil, instituţiilor de cercetare şi inovare, mediului universitar, dar şi autorităţilor publice şi instituţiilor deconcentrate. Conferinţa internaţională a avut drept scop prezentarea, promovarea şi creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin găsirea unor soluţii de eficientizare şi creştere a sustenabilităţii în domeniul lemnului la nivelul Uniunii Europene.

La conferinţă au participat, manifestând un interes deosebit, peste 30 de persoane, manageri şi reprezentanţi ai IMM-urilor, din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, dar şi specialişti în domeniul lemnului şi industriei forestiere, reprezentaţi ai mediului universitar, autorităţi publice centrale etc.

În deschiderea conferinţei internaţionale dl KADAR Rezso – managerul clusterului ProWood, a prezentat activitatea Clusterului regional al Lemnului ProWood, mulţumind pentru sprijinul oferit de Consiliul Judeţean Covasna, prin persoana dlui. TAMAS Sandor, respectiv Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – Primar ANTAL Arpad Andras.

Din partea Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a luat cuvântul d-na Christina LEUCUŢA, Director Direcţia Politici Industriale, care a oferit o imagine de ansamblu a activităţii celor 40 de clustere existente la ora actuală în România.

Printre participanţii din străinătate s-au numărat şi d-na Genoveva CHRISTOVA, Preşedinte al Asociaţiei Clusterelor din Bulgaria, precum şi dl. NAGY Andras, Director al Centrului de dezvoltare a afacerilor din judeţul Zala, Ungaria.

Universitatea Transilvania din Braşov a fost reprezentată de prof. univ. dr. Dan SĂVESCU, Director al Incubatorului Tehnologic de Afaceri ITA Pro-Enreg, care a făcut o succintă prezentare a activităţii Incubatorului ITA Pro-Energ şi a invitat la cuvânt pe reprezentantul uneia dintre firmele incubate JIRMAN ENGINEERING SRL– Dl. Eugeniu LISNIC, firmă activă în domeniul proiectării caselor din lemn.

D-na Simona Clara BÂRSAN, director CENTI, a prezentat activitatea CENTI, în calitate de „consultant de succes pentru afacerile IMM-urilor din Transilvania”, precum şi oportunităţile şi, respectiv, sprijinul oferit de către Enterprise Europe Network în scopul creşterii competitivităţii economice şi gradului de inovare al membrilor clusterelor regionale.

La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru – ADR Centru, ai Asociaţiei Arbor din Gheorgheni, ai Asociaţiei Întreprinzătorilor din Miercurea Ciuc – CSVE, dar şi reprezentaţi ai presei locale – Observatorul de CV,

La finalul conferinţei au avut loc numeroase discuţii cu privire la întrebările punctuale ridicate de către participanţi, evenimentul încheindu-se după orele 16:00.

[nggallery id=18]