by CENTI CENTI

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE 2000), sucursala Cluj – Centrul de Transfer Tehnologic CENTI şi Universitatea Transilvania din Braşov, puncte de contact Enterprise Europe Network (EEN) în cadrul consorţiului BISNet Transylvania, vă invită să participaţi luni, 10 octombrie 2011, începând cu orele 900,la Institutul de Cercetări pentru Biodiversitatedin cadrul USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, la workshopul cu tema

Finantare – Propuneri Competitive – Management proiecte europene şi cercetare colaborativă

Evenimentul îşi propune să prezinte celor interesaţi subiecte de actualitate, printre care menţionăm:

  • Programe europene de finanţare: Programul Cadru 7 (2007-2013), Intelligent Energy Europe, LIFE+, alte programe specifice, aspecte introductive pentru HORIZON2012 – viitorul program cadru de cercetare europeană (2014-2020);
  • Propuneri competitive de proiecte. Evaluarea şi alcătuirea unui consorţiu competitiv;
  • Participarea IMM-urilor în cadrul proiectelor europene colaborative;
  • Aspecte practice privind alcătuirea bugetelor. Sub-contractare şi participarea terţelor părţi;
  • Negocierea contractului de finanţare (Grant Agreement) şi probleme care pot să apară; ðRaportarea şi documentele aferente. Audituri (interne-externe);
  • Management de proiecte, activităţi de diseminare/training (non-RTD) şi studii de caz;
  • Aspecte de drepturi de proprietate intelectuală, exploatare-valorificare a acestora (în special prin perspectiva IMM – institut de cercetare/universitate).

Seminarul va fi susţinut  de domnul dr.ing. Radu RĂUŢIU, consultant, manager şi evaluator PC7 (Director Departamentul Management Proiecte din cadrul Imperial College Consultants, Londra, Marea Britanie).

Evenimentul, care se înscrie în programul de activităţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania, se adresează tuturor celor care doresc să obţină finanţare din fonduri europene şi, în principal, colectivelor de cercetare din cadrul universităţilor, institutelor de cercetare şi IMM-uri inovative, precum şi firmelor de consultanţă în domeniul accesării de fonduri europene.

În acest context, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră prin retransmiterea, până cel târziu 5 octombrie 2011, a talonului de participare de mai jos completat, prin fax: 0264-420.667 sau email: centi@icia.ro, persoana de contact – Simona Bârsan. 

Agendă | Talon