by CENTI CENTI

Clusterul Regional al Lemnului Pro Wood, al cărui management este asigurat de Asociaţia Profesională a Prelucrătorilor de Lemn din Regiunea Centru – KO-FA, vă invită să participaţi vineri, 01 Februarie 2013, cu începere de la orele 10.00, la Incubatorul de Afaceri din Sfântu Gheorghe, str. Presei, nr. 4.la

Conferinţa internaţională

De la SILVICULTURĂ la FABRICAREA MOBILEI şi PIAŢA EUROPEANĂ”

Schimbările economice ale ultimelor două decenii atrag după sine restructurarea şi modernizarea industriei lemnului, mobilei şi exploatării forestiere. Trebuie găsite cele mai bune modalităţi pentru eficientizarea şi creşterea sustenabilităţii acestor ramuri. Modernizarea industriei lemnului şi a mobilei presupune implicarea şi colaborarea mediului economic cu instituţiile de cercetare şi inovare, cu sistemul de învăţământ, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile deconcentrate.

La această întâlnire sunt invitaţi să ia cuvântul specialişti din domeniul lemnului şi industriei forestiere, reprezentanţi ai mediului universitar şi cercetării, reprezentanţi ai instituţiilor financiare şi, respectiv, ai instituţiilor catalizatoare.

Invitaţia conferinţei poate fi vizualizată aici.

Agenda conferinţei poate fi vizualizata aici.

În acest context, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea dumneavoastră telefonic sau prin retransmiterea în formă completată, până cel târziu 29 ianuarie 2013, a talonului de participare ataşat, prin fax: 0264-420667 sau email: centi@icia.ro Persoana de contact conferinţă: Ancuţa IVAN

Talon de participare aici.