by CENTI CENTI

Participaţi la Consultarea Comisiei Europene referitoare la legislaţia care reglementează managementul riscului substanţelor chimice (cu excepţia REACH), în special Regulamentul CLP (CE 1272/2008) şi legislaţia în legătură cu aceasta!

După cum vă este probabil cunoscut, Comisia Europeană elaborează şi modifică standardele, reglementările şi directivele pe care le emite ţinând cont şi de feed-back-ul periodic pe care îl primeşte de pe „teren”, în special, de la IMM-uri, în urma chestionarelor de opinie trimise de acestea ca răspuns la consultările lansate. 

De această dată, consultarea intitulată ”LEGISLATION GOVERNING THE RISK MANAGEMENT OF CHEMICALS (EXCLUDING REACH), IN PARTICULAR CLP AND RELATED LEGISLATION” a fost generată de către Comisia Europeană, cu scopul de a evalua modul în care a fost pus în aplicare Regulamentul CLP (CE 1272/2008) –  Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) precum şi modul în care acesta interacţionează cu alte acte legislative privind substanţele chimice.

Obiectivul consultării este de a îmbunătăţi legislaţia şi de a garanta adaptarea la provocările actuale şi viitoare a cadrului legislativ privitor la substanţele chimice.

GRUPURI ŢINTĂ:

  • întreprinderi producătoare de substanţe chimice (producători de: detergenţi; produse de protecţie a plantelor; produse biocide; produse cosmetice; explozibili; îngrăşăminte; jucării; etc.);
  • întreprinderi care utilizează substanţe chimice şi/sau amestecuri;
  • importatori de substanţe chimice şi/sau amestecuri;
  • distribuitori de substanţe chimice şi/sau amestecuri.

Prin intermediul acestei consultări, întreprinderile au posibilitatea de a furniza informaţii importante referitoare la impactul legislaţiei privind substanţele chimice asupra activităţii lor. În acest mod vor putea fi identificate posibilităţile de optimizare a performanţei legislaţiei şi de reducere a sarcinilor administrative pentru IMM-uri.

Această consultare face parte dintr-un proces mai amplu de evaluare a legislaţiei europene privind substanţele chimice şi va examina relevanţa, coerenţa, eficacitatea, eficienţa şi valoarea adăugată a legislaţiei Europene privind gestionarea riscurilor aferente substanţelor chimice la nivelul UE.

Consultarea nu vizează Regulamentul REACH – Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

Pentru a obţine informaţii cât mai exacte din partea IMM-urilor active în acest sector, Comisia Europeană vă solicită colaborarea, prin completarea chestionarului şi retrimiterea acestuia pe mail:centi@icia.ro sau fax: 0264 420667 până cel târziu 3 iulie 2016.

Răspunsurile dumneavoastră vor ajuta Comisia Europeană să evalueze efectele asupra IMM-urilor şi să formuleze propunerea finalizată de politici viitoare în domeniul în discuţie.

Informaţiile oferite sunt confidenţiale şi vor fi folosite doar în scopul Consultării lansate de Comisia Europeană!

Pentru întrebări sau detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi trimiţând un e-mail la adresa: centi@icia.ro , persoană de contact: Simona Bârsan.

FOARTE IMPORTANT!
ŞI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE ! 

Cu deosebită consideraţie,
Dr.ing. Simona-Clara Bârsan
Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca