by CENTI CENTI

Centrul de Transfer Tehnologic (CENTI), din cadrul ICIA – Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca are deosebita onoare de a vă invita să luaţi parte la panelul nr. 4 organizat în cadrul activităţilor proiectului RO-SMEP- Panels – a two way comunication RO-EU, având tema:

” Semnătura electronică și identificarea electronica”

Scopul directivei Directiva 1999/93/CE este de a facilita utilizarea semnăturilor electronice și să contribuie la recunoașterea lor legală. Aceasta stabilește un cadru juridic armonizat pentru semnătura electronica și pentru furnizorii de servicii de certificare în cadrul pieței interne. Scopul este de a face semnăturile electronice mai ușor de utilizat si a le ajuta să devină recunoscute din punct de vedere legal în cadrul statelor membre.
Informațiile din partea IMM-urilor sunt importante pentru a putea aborda nevoile lor în evaluarea impactului. În acest scop, Comisia a angajat un dialog cu IMM-urile pentru a obține feedback-ul acestora. În plus, Comisia dorește un feedback direct de la IMM-urile europene, respectiv opinii ale diferitelor tipuri de societăți (de la micro-întreprinderi pana la întreprinderi mari) cu privire la utilizarea semnăturii electronice și identității electronice: beneficii, reducerea costurilor, tehnologii, etc.
Panelul pentru IMM-uri desfășurat cu ajutorul Enterprise Europe Network oferă IMM-urilor posibilitatea de a influenta elaborarea legislației si sa se asigure ca opinia lor este luata in considerare.
Semnătura electronica si identificarea electronica va fi prezentată de către reprezentantul firmei CERTSIGN SA in calitate de expert, d-ul Aurel Meirosu.
Panelul se va desfăşura în data de 16 noiembrie 2011, cu începere de la orele 12, în cadrul institutului ICIA-CENTI Cluj-Napoca, Str. Donath 67, sala de conferinţe.
Proiectul RO-SMEP- Panels – a two way comunication RO-EU este un proiect iniţiat în cadrul Programului pentru Competitivitate şi Inovare al Comisiei Europene, având ca obiective:

  • crearea unui cadru naţional pentru dezvoltarea unui mecanism coerent de consultare a IMM-urilor privind politicile europene care le influenţează activitatea;
  •  încurajarea şi sprijinirea participării IMM-urilor româneşti în procesul de realizare a politicilor europene;
  • creşterea vizibilităţii reţelei Enterprise Europe Network la nivel naţional.

Participarea este gratuită!

Pentru înscrierea la acest eveniment şi orice alte informaţii suplimentare vă rugăm sa ne contactați prin email, telefon sau fax.
Vă rugăm sa ne comunicați datele d-voastră de contact odată cu intenția de participare.
Pe site-ul CENTI se găsesc publicate chestionarul si documentele suport. Rugăm pe cei interesaţi să-şi exprime părerea !