by CENTI CENTI

După cum vă este probabil cunoscut, Comisia Europeană elaborează şi modifică standardele, reglementările şi directivele pe care le emite ţinând cont şi de feed-back-ul periodic pe care îl primeşte de pe „teren”, în special, de la IMM-uri, în urma chestionarelor de opinie trimise.

De această dată, Comisia Europeană vă invită să răspundeţi la un chestionar destinat în principal fabricanţilor de produse alimentare, fabricanţilor de hrană pentru animale, inclusiv prelucrătorilor de materiale care vin în contact cu produsele alimentare (ex. ambalaje, tacâmuri, echipamente de bucătărie) şi nu în ultimul rând, fabricanţilor de produse de protecţie a plantelor (pesticide).

Scopul acestui chestionar de consultare este să lămurească în ce măsură principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei alimentare (normele UE privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale de-a lungul lanţului de producţie) afectează IMM-urile din sectoarele de activitate mai sus menţionate şi, totodată, să clarifice dacă Regulamentul (CE) nr. 178/2002 a creat formalităţi administrative suplimentare în perioada 2002-2013.

Prin participarea dumneavoastră la această consultare, veţi putea contribui în mod direct la evaluarea eficienţei legislaţiei alimentare şi, eventual, la îmbunătăţirea acesteia.

Prin urmare, vă invităm să vă exprimaţi părerile şi sugestiile cu privire la consultarea publică legată de principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei alimentare (normele UE privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale de-a lungul lanţului de producţie), prin completarea chestionarului pe care îl găsiţi aici (nu vă va lua decât maxim 15 minute) şi să ni-l retrimiteţi pe mail: centi@icia.ro sau fax: 0264 420667 până cel târziu 22 mai 2015.

FOARTE IMPORTANT!

ŞI PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ ÎN CREAREA POLITICILOR EUROPENE !

Cu deosebită consideraţie,

Dr.ing. Simona Bârsan
Director Centru de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca
Organizaţie Enterprise Europe Network