by CENTI CENTI

Lansată în anul 2008 ca inițiativă a Comisiei Europene, Enterprise Europe Network este cea mai mare rețea internațională de asistență în afaceri și inovare care oferă servicii specializate pentru  dezvoltarea afacerilor, sprijinind în mod gratuit antreprenorii, start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să se dezvolte și să inoveze la nivel internațional.

 

Enterprise Europe Network este activă în peste 60 de țări din întreaga lume, reunind circa 3.000 de experți din peste 600 de organizații membre cu experiență în furnizarea de servicii de asistență pentru IMM-uri, printre care: camere de comerț și industrie, organizații de sprijinire a inovării, universități și institute de cercetare sau agenții de dezvoltare regională.

De-a lungul celor aproape 15 ani de activitate, serviciile gratuite oferite de experții Enterprise Europe Network s-au modelat, adaptat, perfecționat și diversificat în funcție de nevoile identificate în piața națională și internațională. Astfel, dacă la începuturile sale, în 2008, Enterprise Europe Network  oferea exclusiv servicii de asistență și parteneriat, în 2014 acestora li s-au alăturat serviciile suport de inovare, care au fost completate în 2017 cu servicii noi de scale-up, pentru ca, din acest an, experții rețelei să ofere și servicii suport pentru crearea de modele de afaceri care să favorizeze trecerea către sustenabilitate, digitalizare și reziliență.

Printre rezultatele obținute în perioada 2008-2021 care dovedesc eficiența serviciilor Enterprise Europe Network oferite IMM-urilor la nivel global se pot enumera următoarele: circa 2.9 milioane de IMM-uri beneficiare ale serviciilor cheie; peste 2 milioane de IMM-uri beneficiare ale serviciilor de informare și de formare; aproximativ 280.000 de IMM-uri care au realizat 785.000 conexiuni de afaceri în cadrul evenimentelor de matchmaking organizate de rețea; circa 20.000 de IMM-uri beneficiare de servicii de asistență pentru inovare și lansare pe piața internațională; aproximativ 475.000 de IMM-uri beneficiare de servicii de asistență în schimbarea modelelor de business.

Începând din acest an, experții Enterprise Europe Network oferă IMM-urilor și altor organizații servicii  gratuite de asistență și parteneriat, în vederea creșterea dezvoltării sustenabile, digitalizării și rezilienței acestora în următoarele domenii: acces la Piața Unicăinternaționalizare și inovare.

Prin serviciile gratuite de asistență, IMM-urile beneficiază de servicii de consolidare a capacității managementului de inovare, a capacității profesionale de management general, dar și creșterea rezilienței și sprijin în tranziția către modele de afaceri sustenabile și digitale. La acestea se adaugă identificarea și accesarea de fonduri europene, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, legislația, standardele, politicile și programele Uniunii Europene (UE) și posibilitatea de cooperare cu clustere, hub-uri de inovare digitală și alte asociații.

Serviciile gratuite de parteneriat sunt oferite de către experții Enterprise Europe Network IMM-urilor active în diverse sectoare de activitate, de la sectorul agricol, industrial, energetic, de construcții și de transport, până la cel comercial, de comunicație, sănătate și educație. O posibilă colaborare comercială/în afaceri sau transferul tehnologic/de cunoștințe transnațional poate rezulta în urma promovării în baza de date internațională Enterprise Europe Network a profilului de afaceri/ de tehnologie realizat în colaborare cu experții rețelei. Promovarea activităților de cercetare și dezvoltare ale IMM-urilor, dar și participarea acestora în consorții de cercetare pentru accesare programe europene se pot realiza prin publicarea unor profile specifice pentru apeluri de finanțare specifice. Din cadrul serviciilor de parteneriat fac parte și cele privind identificarea de evenimente de brokeraj și misiuni economice.

Înființat în anul 2004, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca funcționează ca departament în cadrul INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca, activitatea CENTI fiind acreditată de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este membru Enterprise Europe Network încă de la început, adică din 2008, desfășurând o intensă activitate în sfera serviciilor de asistență în afaceri şi inovare, eficiente şi de înaltă calitate, adresate IMM-urilor din Transilvania.

Recunoscut ca fiind unul dintre cele mai active centre de transfer tehnologic la nivel național, CENTI Cluj-Napoca are drept misiune promovarea și valorificarea rezultatelor din domeniul cercetare-dezvoltare prin transfer de cunoștințe științifice și tehnice de înalt nivel către mediul economic, precum și sprijinirea mediului de afaceri din Transilvania prin oferirea unei palete diversificate de servicii de asistență în afaceri și inovare, contribuind astfel la creșterea competitivității economice și a gradului de inovare al regiunii.

Serviciile gratuite de asistență și parteneriat oferite de către experții Enterprise Europe Network din cadrul Centrului de Transfer Tehnologic CENTI susțin tranziția către sustenabilitate a IMM-urilor prin identificarea problemelor legate de mediu și schimbare climatică pe care IMM-urile le pot soluționa și prin dezvoltarea unor modele de afaceri sustenabile. În ceea ce privește digitalizarea, experții CENTI vor sprijini IMM-urile, ajutându-le să-și adapteze procesele, să utilizeze tehnologii digitale și să dezvolte noi produse și servicii folosind mijloace digitale. Mai mult, aceștia vor identifica mijloace de sprijin a IMM-urilor pentru a deveni mai reziliente și a putea face față situațiilor de criză.

Cele mai importante servicii oferite în mod gratuit de Centrul de Transfer Tehnologic CENTI IMM-urilor și altor organizații interesate de internaționalizare și inovare vizează servicii de asistență și servicii de parteneriat.

Prin serviciile de asistență, experții Enterprise Europe Network CENTI asigură accesul pe piețele internaționale din Europa, dar și pe piețe terțe precum Japonia, China, Brazilia etc., prin identificarea piețelor potrivite pentru extinderea afacerilor, prin analiza informațiilor despre aceste piețe, a condițiilor locale de desfășurare a unei afaceri, a regulilor și reglementărilor industriale, securizarea lanțurile internaționale de aprovizionare și consolidarea  capacității totale de dezvoltare a IMM-urilor pe acele piețe.

Suportul în cadrul Pieței Unice constă în serviciile CENTI pentru consolidarea capacităților de desfășurare a afacerilor transfrontaliere și extinderea în cadrul pieței unice prin informații despre libera circulație a mărfurilor, marcaj CE, înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), servicii de plasare a forței de muncă, oportunități de achiziții și licitații, TVA transfrontalier, comerț electronic, digitalizare și contracte, standarde, legislație și politici UE.

În urma serviciilor de acces la finanțare oferite de experții Enterprise Europe Network CENTI, IMM-urile și alte organizații din Transilvania pot accesa fonduri europene și instrumente financiare publice, printre care: programul Orizont Europa, acceleratorul Consiliului European pentru Inovare (EIC), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cooperare cu autoritățile de management/organismele intermediare, dar și alte programe precum LIFE, Erasmus pentru tineri antreprenori și alte inițiative pentru IMM-uri din cadrul programului privind Piața Unică.

Prin serviciile de inovare și transfer tehnologic oferite de CENTI sunt intermediate contracte  transnaționale de transfer de tehnologie, mai precis, se sprijină aplicarea sau adaptarea cu succes a unei tehnologii inovatoare de la o organizație sau sector industrial la altul. Mai mult, experții CENTI oferă asistență privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și suport pentru înregistrarea de brevete și mărci.

Serviciile de asistență privind îmbunătățirea performanțelor firmei oferite de către Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca cuprind 1. analiza afacerii pentru a identifica nevoile unei afaceri sau pentru a determina soluții la problemele unei afaceri; 2. analiza nivelului de dezvoltare tehnologică a firmei cu scopul stabilirii performanței și a oportunităților tehnologice; 3. analiza capacității de management a inovării cu scopul creșterii competitivității tehnologice și a performanțelor în crearea de produse, servicii și procese inovative, noi sau îmbunătățite; 4. analiza nivelului de inovare digitală, pentru creșterea capacității de dezvoltare a unor produse și servicii automatizate care pot aduce beneficii imediate pentru utilizator; 5.  analiza performanțelor firmei din punct de vedere al sustenabilității, pentru a facilita tranziția către un model de afaceri eficient și susținut din punct de vedere economic, ecologic și social.

Enterprise Europe Network gestionează cea mai mare bază de date online de oportunități de afaceri, cercetare și inovare din Europa. Astfel, cu ajutorul serviciilor de parteneriat oferite prin intermediul profilelor de afaceri, de tehnologie și de cercetare, redactate de către experții Enterprise Europe Network, se pot identifica parteneri de afaceri, academici sau de cercetare care să producă, să distribuie, să co-dezvolte și să furnizeze ideile, produsele și serviciile dorite.

Experții CENTI co-organizează în format hibrid, sub egida Enterprise Europe Network, evenimente de brokeraj şi/sau misiuni economice internaționale, pe domenii de interes precum bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice sau sănătate, dar și evenimente locale și regionale, cu scopul de a forma parteneriate.

Sunteți pregătiți să vă îmbunătățiți modelul de afaceri și totodată să faceți trecerea către sustenabilitate, digitalizare și reziliență?
Sunteți pregătiți să vă dezvoltați afacerea și în afara granițelor României și căutați parteneri de afaceri potriviți?
Aveți nevoie de o tehnologie nouă sau doriți să valorificați rezultatele cercetării și inovării, prin transfer tehnologic?
Aveți nevoie de informații cu privire la modul în care legislația UE influențează afacerea dumneavoastră?
Doriți să accesați fonduri europene de cercetare pentru punerea în practică a ideilor inovative și creative?
Doriți să știți cum vă puteți îmbunătăți capacitatea de management a inovarii, performanța digitală și performanța în valorificarea sustenabilității?
Doriți informații referitoare la piața unică și diverse arii precum standarde UE, e-commerce sau drepturi de proprietate intelectuală?
Experții Enterprise Europe Network din cadrul Centrului de Transfer Tehnologic CENTI  vă stau la dispoziție cu răspunsuri și soluții personalizate în afaceri și inovare.

IMM-urile din Transilvania care doresc să afle mai multe detalii despre serviciile oferite de Enterprise Europe Network și să colaboreze cu experții rețelei, sunt rugate să contacteze echipa CENTI la adresa de email centi@icia.ro.

Contact:
Biroul PR şi Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro.