by CENTI CENTI

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, departament în cadrul INCDO INOE 2000, filiala ICIA Cluj-Napoca, împreună cu Universitatea Transilvania din Braşov, în calitate de organizaţii membre ale Enterprise Europe Network, în colaborare cu ASIMCOV – Asociaţia Întreprinderilor Mici și Mijlocii din judeţul Covasna şi AICAR – Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România,

Vă invită să participaţi, joi, 27 septembrie 2012, cu începere de la orele 9:00, în cadrul Incubatorului de Afaceri din Sfântu Gheorghe, str. Presei, nr. 4, la workshop-ul cu tema:

Aplicarea unor instrumente moderne de management la nivel UE în scopul creşterii competitivităţii IMM-urilor româneşti

Evenimentul, care se înscrie în programul de activităţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania, se adresează cu preponderenţă managerilor IMM-urilor din regiunea Transilvania şi are drept scop creşterea competitivităţii IMM-urilor prin aplicarea practică a  unor instrumente de management utilizate la nivel UE (controlling, planificare şi bugetare, calculaţie de costuri, metode de reducere a costurilor etc.).

Agenda evenimentului o găsiți aici.

Workshop-ul va fi susţinut de către dl ec. Alin IVAN – Certified Management Consultant, Svasta Integrated Consulting Group Bucureşti.

În cazul în care doriţi să participaţi, vă adresăm rugămintea de a completa formularul de înregistrare pe care îl găsiţi aici şi să ni-l transmiteţi, până cel târziu 26 septembrie 2012, prin fax: 0264 420667 sau email: centi@icia.ro, persoană de contact – Simona Clara Bârsan.